3 แนวคิดสร้างมาตรฐาน “ความปลอดภัยในองค์กร”

ความปลอดภัยในองค์กร

เพราะการสร้างองค์กรที่ปลอดภัยให้มีแนวทางที่ดีและถูกต้อง ไม่เพียงช่วยให้พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรทำงานได้ง่าย และรัดกุม หากแต่เมื่อเกิดเหตุ การมีมาตรการด้านความปลอดภัยที่ดียังช่วยให้การรับมือมีประสิทธิภาพมากขึ้น Security Pitch จึงขอแนะนำแนวคิดเบื้องต้นของการสร้าง ความปลอดภัยในองค์กร เพื่อให้องค์กรที่กำลังวางแผนจะมีมาตรการด้านความปลอดภัยที่ดีได้นำไปใช้ประโยชน์

3 แนวคิด เพื่อ ความปลอดภัยในองค์กร

1. มีมาตรการ และระบบการป้องกัน ความปลอดภัย ที่รัดกุม

ด้วยเพราะในปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ได้นำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องมีการวางระบบป้องกันที่รัดกุม ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันทางกายภาพ หรือความปลอดภัยของเครือข่ายในองค์กร เพราะยิ่งองค์กรมีการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยี ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อการโจมตีของเหล่าผู้คุกคามได้ง่าย ฉะนั้นองค์กรที่ต้องการสร้างความปลอดภัยเพื่อความยั่งยืน จึงควรวางระบบป้องกันความปลอดภัย รวมไปถึงแผนการรับมือด้านความปลอดภัย

2. หมั่นตรวจสอบระบบ ความปลอดภัยในองค์กร อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากการป้องกันแล้ว การเฝ้าระวังความปลอดภัย หรือ หมั่นตรวจสอบระบบด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ยังช่วยลดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยให้กับองค์กร รวมถึงช่วยให้บุคลากรในองค์กรและลูกค้า เชื่อมั่นในองค์กรมากขึ้น ดังนั้นจึงควรให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องหมั่นตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

3. สร้างการตระหนักรู้ด้าน ‘ความปลอดภัยในองค์กร’

สร้างการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อป้องกันเหตุอันตราย เพราะเมื่อบุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกในการรักษาความปลอดภัย หรือรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ก็จะคำนึงถึงความปลอดภัยมากขึ้น และหากเกิดความผิดปกติในด้านความปลอดภัยก็ควรรีบแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้

และนี่ก็คือแนวคิดในการสร้างความปลอดภัยให้องค์กร ที่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ก็สามารถเริ่มต้นทำได้ และหากคุณยังไม่รู้ทิศทาง ปัจจุบันก็มีบริษัทที่ให้บริการระบบด้านความปลอดภัย หรือบริษัทที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยไม่น้อยที่สามารถช่วยวางแผน และบริหารจัดการความปลอดภัยขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรของคุณบรรลุวัตถุประสงค์ มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี นำไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรต่อไป

Security Pitch เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย เราจึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม OneFence และ OneForce ขึ้น เพื่อเป็นแพลตฟอร์มดูแลความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ ครอบคลุมความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยทางกายภาพ และความปลอดภัยสาธารณะ เพื่อสร้าง ความปลอดภัยในองค์กร และช่วยให้กระบวนการทำงานขององค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสังคมไทยมีระบบนิเวศด้านความปลอดภัยที่ไร้รอยต่อ และสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร้อุปสรรค 

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ “OneFence”

Tel. : 081-972-2500
Line : @securitypitch
Email : [email protected]

บทความที่น่าสนใจ