ความปลอดภัย

หลังจากทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ หลายคนอาจจะเริ่มมองเห็นเค้าลางความเปลี่ยนแปลงของประเทศ และคาดหวังถึงทิศทางในอนาคต และแน่นอนว่าหลังจากนี้เราคงได้พบกับความเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้านมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือด้าน ความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นมาตรการและเทคโนโลยีที่จะเช้ามาช่วยให้สังคม และโครงสร้างพื้นฐานของสังคมมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น

ทั้งนี้สังคมที่ปลอดภัยไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียง ความปลอดภัย ทางด้านกายภาพ แต่ยังรวมถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ดังนั้นการจะสร้างระบบนิเวศด้านความปลอดภัยที่ไร้รอยต่อ จึงควรทำควบคู่กันไป และหากจะยกตัวอย่างนโยบายด้านความปลอดภัยที่หลายหน่วยงาน บริษัท หรือองค์กรเริ่มดำเนินการกันบ้างแล้ว แน่นอนว่าต้องมีนโยบายเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล และความเป็นส่วนตัว เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เกิดการโจมตีทางไซเบอร์ และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลออกไปสู่สาธารณะหลายครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งมูลค่าความเสียหายก็ไม่ใช่น้อย 

จากปัญหาด้านการป้องกันข้อมูลที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง แสดงให้เห็นว่าสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลใหม่ต้องเริ่มดำเนินการเสียที คือการสร้างมาตรการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล และความเป็นส่วนตัวที่เป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้ และเกิดขึ้นได้จริง เพราะหากการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นได้ง่าย ปัญหาอื่น ๆ เช่น ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ ปัญหาสแกมเมอร์ หรือ การหลอกลวงต่าง ๆ ก็จะตามมาด้วย 

ขณะที่การนำเทคโนโลยีมาใช้เสริมสร้างความปลอดภัยทางกายภาพ ก็จะช่วยลดอัตราการเกิดเหตุไม่คาดคิดที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่าง ๆ อย่าง เหตุกราดยิง อุบัติเหตุ หรือแม้แต่โศกนาฏกรรม ลงได้

ทว่าการจะสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมได้นั้น องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ต้องสร้างการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้กับคนในองค์กรนั้น ๆ ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ทุกคนมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และมองว่าความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของคนทุกคน ไม่ใช่เพียงหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง

Security Pitch เรามองเห็นความสำคัญของการสร้างสังคมที่อุดมไปด้วยความปลอดภัย เราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดระบบนิเวศด้านความปลอดภัยที่ไร้รอยต่ออย่างแท้จริง เราจึงได้ศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีที่จะมาสนับสนุนความปลอดภัย อาทิ แพลตฟอร์มบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทุกด้าน และความเป็นส่วนตัวแบบรวมศูนย์ อย่างแพลตฟอร์ม OneFence เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย อันจะนำมาสู่การได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า และคนในองค์กรเอง

เชื่อมั่นในความปลอดภัย… เชื่อมั่นใน OneFence