3 “มาตรฐานความปลอดภัย” ทางไซเบอร์ ที่สำคัญต่อองค์กรยุคใหม่

มาตรฐานความปลอดภัย

หากจะเอ่ยถึง มาตรฐานความปลอดภัย องค์กรส่วนใหญ่มักจะมองว่าความปลอดภัยทางกายภาพเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ และการมีมาตรการความปลอดภัยที่ดีก็จะช่วยให้องค์กรได้รับความเชื่อมั่นจากบุคลากร และลูกค้าต่าง ๆ มากขึ้น ทว่าในปัจจุบันที่โลกทางกายภาพและไซเบอร์ถูกหล่อหลอมเข้าไว้ด้วยกัน องค์กรอาจพบเจอกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ด้วย จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ดี Security Pitch จึงหยิบเอามาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ทุกองค์กรควรจะมี มาฝากกันครับ

1. มาตรฐานความปลอดภัย สารสนเทศ ISO 27001

ISO 27001 เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบบริหารที่เป็นกลางทางเทคโนโลยี และเพื่อเป็นสิ่งการันตีว่า องค์กรของคุณมีมาตรการความปลอดภัยทางข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยมีข้อกำหนดมาตรฐาน ดังนี้

  • ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
  • การรักษาความลับ
  • การรักษาให้ระบบสารสนเทศของตน และของผู้มีส่วนร่วม มีความครบถ้วนสมบูรณ์
  • แนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย

ไม่เพียงเท่านั้นมาตรฐานนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบบริหารอื่น ๆ ได้ เช่น ISO 9001 หรือ ISO 14001 ที่แม้จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถทำงานร่วมกันได้ ผลที่ได้คือช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาระบบบริหารแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ISO 27001 สามารถใช้งานได้กับข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ เช่น บันทึกกระดาษ รูปภาพ หรือแม้แต่การสนทนาทางวาจา เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เป็นสากล และครอบคลุมมากที่สุดมาตรฐานหนึ่งของโลก

2. มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย NIST

NIST (National Institute of Standards and Technology) คือ กรอบการทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้อย่างมากในปัจจุบัน และเป็นกรอบการทำงานที่เป็นที่แพร่หลายทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยที่มีหลาย ๆ องค์กร เริ่มนำ Framework นี้ มาประยุกต์ใช้เพื่อรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

3. PDPA

PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่ถูกบังคับใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ. 2565 มีสาระสำคัญเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัว อีกทั้งยังช่วยให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ตามที่มีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ในปัจจุบันการจะทำให้องค์กรปฏิบัติได้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากกฎหมายมีการบังคับใช้แล้ว อีกทั้งยังเป็นกฎหมายที่มีอัตราโทษค่อนข้างสูง โดยหากมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ปล่อยให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้เกิดการรั่วไหล ก็อาจทำให้ถูกปรับสูงสุดถึง 5 ล้านบาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

และนี่คือมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ทุกองค์กรจำเป็นจะต้องมี ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ เพราะเรื่องของภัยคุกคามยากที่จะป้องกันได้ ดังนั้นนอกจากจะมีนโยบายที่ดี การมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์รับรอง ยังช่วยให้องค์กรได้รับความเชื่อมั่นจากบุคลากรภายในองค์กร และลูกค้าภายนอกได้

Security Pitch คือ องค์กรที่ให้ความสำคัญกับด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุม เราจึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวขององค์กรอย่าง OneFence ขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูล และระบบไซเบอร์ให้มีความปลอดภัย รัดกุม และถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรของคุณมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่รัดกุม

เชื่อมั่นในความปลอดภัย เชื่อมั่นใน OneFence