ISO 27001 คือ

ในยุคที่กระแสข้อมูลไหลเวียนได้อย่างอิสระ และผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย องค์กรทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับข้อมูล โดยได้กำหนดนโยบาย หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และระบบสารสนเทศที่รัดกุม ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ไม่เพียงเท่านั้น หากมาตรการที่มียังต้องได้รับมาตรฐานระดับสากล เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่า องค์กรนั้น ๆ มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่ไว้วางใจได้อย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบัน ISO 27001 ถือเป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ แต่ ISO 27001 คือ มาตรฐานอะไร Securitypitch มีคำตอบมาฝากครับ

ISO 27001 คือมาตรฐานสากลที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้กับระบบบริหารความปลอดภัยของข้อมูล (Security Management Systems, ISMS) ที่ยึดโยงข้อมูลจาก BS 7799 หรือ British Standard 7799) ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ที่ออกโดย British Standards Institution เมื่อปี 1995

วัตถุประสงค์ของ ISO 27001 คือ อะไร

ISO 27001 เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบบริหารที่เป็นกลางทางเทคโนโลยี และเพื่อเป็นสิ่งการันตีว่า องค์กรของคุณมีมาตรการความปลอดภัยทางข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีข้อกำหนดมาตรฐาน ดังนี้

ไม่เพียงเท่านั้นมาตรฐานนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบบริหารอื่น ๆ ได้ เช่น ISO 9001 และ ISO 14001 ที่แตกต่างกันในเรื่องของข้อกำหนดโดยไม่มีข้อจำกัด ผลที่ได้คือช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาระบบบริหารแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ISO 27001 สามารถใช้งานได้กับข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ เช่น บันทึกกระดาษ รูปภาพ หรือแม้แต่การสนทนาทางวาจา เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เป็นสากล และครอบคลุมมากที่สุดมาตรฐานหนึ่งของโลก

ISO 27001 เหมาะสมกับใคร

ISO 27001 เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับองค์กรที่มีความเสี่ยงกรณีเกิดความผิดพลาด  หรือ ความเสียหายกับข้อมูล จนทำให้สูญเสียข้อมูลความลับทางธุรกิจ หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อองค์กรในเชิงพาณิชย์อย่างร้ายแรงได้

สำหรับในประเทศไทย นอกจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีบทลงโทษหนัก การนำมาตรฐานดังกล่าวมาใช้ ยังถือเป็นตัวช่วยสำคัญในการสร้างความปลอดภัย ทำให้องค์กรต่าง ๆ มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

ข้อดีมีอะไรบ้าง

ช่วยให้องค์กรมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานรับจดทะเบียน และตรวจสอบมาตรฐาน ISO 27001 โดยก่อนจดทะเบียน องค์กรต้องมีแผนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล กฎระเบียบ รวมไปถึงแนวปฏิบัติในการรับมือ รวมถึงมีเครื่องมือช่วยรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่สอดคล้องกับกฎหมายของไทย และหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่จะช่วยคุณได้อย่างครบวงจร OneFence คือตัวช่วยที่คุณไม่ควรมองข้าม

OneFence แพลตฟอร์มบริหารจัดการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวแบบรวมศูนย์ที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO 27001 

เรามีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านคอยให้คำแนะนำ พร้อมด้วยเครื่องมือที่สามารถดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และความปลอดภัยทุกด้านได้อย่างครบวงจร

ขอบคุณข้อมูลจาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม OneFence

Tel. : 081-972-2500
Line : @securitypitch
Email : [email protected]

บทความด้าน ‘ความปลอดภัย’ ที่น่าสนใจ