สร้าง “พื้นที่ปลอดภัย”ในคลินิก-โรงพยาบาล ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดี

สร้าง “พื้นที่ปลอดภัย”ในคลินิก-โรงพยาบาล ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดี

หากจะพูดถึงหนึ่งใน พื้นที่ปลอดภัย เชื่อว่าหนึ่งในสถานที่ติดโผน่าจะมีโรงพยาบาลอยู่ด้วย เนื่องจากโรงพยาบาลจำต้องมีมาตรฐานด้านการบริการ หนึ่งในนั้นคือมาตรฐาน HA ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล แต่ด้วยข้อจำกัดหลายอย่างทำให้สถานพยาบาลหลายแห่งมีระบบความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอ จนทำให้เกิดช่องโหว่ และนำไปสู่เหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และหากย้อนกลับไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สถานพยาบาลหลายแห่งต้องประสบกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย อาทิ เหตุการณ์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยรั่วไหลจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือเหตุการณ์กราดยิงในโรงพยาบาลสนาม เมื่อครั้งช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมไปถึงเหตุการณ์ทะเลาวิวาทภายในโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นหลายครั้ง ซึ่งแม้ว่าทางสถานพยาบาลจะออกมาแถลงว่าจะไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีก หรือ จะสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำผิด แต่การป้องกันก็เป็นไปได้ยาก ทั้งนี้สาเหตุสำคัญที่ทำให้ระบบความปลอดภัยของสถานพยาบาลยังไม่รัดกุมเพียงพอส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการที่แต่ละฝ่าย หรือ แต่ละหน่วยงานภายในสถานพยาบาลไม่ได้ทำงานร่วมกันเท่าที่ควร จนทำให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อน กระบวนการทำงานขาดการเชื่อมต่อ และเกิดช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีโจมตีระบบเครือข่ายของสถานพยาบาลได้ แต่ก็ยังไม่สายหากสถานพยาบาลจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยด้วยระบบการจัดการแบบครบวงจร ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ และจัดเก็บข้อมูลด้านความปลอดภัยได้อย่างรัดกุม ถูกต้องตามกฎหมาย OneFence แพลตฟอร์มบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ ที่พัฒนาขึ้นโดย Security Pitch เราคือบริษัทเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่มีเป้าหมายในการสร้างระบบนิเวศด้านความปลอดภัยที่ไร้รอยต่อ ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทางกายภาพ…

 เสริม “ความปลอดภัย” เพื่อผู้ป่วย สร้างความเชื่อมั่นเพื่อองค์กร

เสริม “ความปลอดภัย” เพื่อผู้ป่วย สร้างความเชื่อมั่นเพื่อองค์กร

ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานพยาบาล เราต่างคาดหวังเรื่อง ความปลอดภัย ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในการรักษา สุขอนามัย ระบบที่ได้มาตรฐาน และความปลอดภัยทางกายภาพที่สามารถเห็นได้ตั้งแต่ก้าวเข้ามาในโรงพยาบาล รวมไปถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่คาดหวังให้เป็นความลับ แล้วองค์กรของคุณ มีมาตรการความปลอดภัยเหล่านี้แล้วหรือยัง?  ความปลอดภัยทางกายภาพ ทางไซเบอร์ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เป็นสิ่งที่สถานพยาบาลต้องให้ความสำคัญ เพราะความเชื่อมั่นขององค์กรเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้ป่วยเข้ามาในสถานพยาบาล โดยควรมีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม ไม่ว่าจะเป็นระบบการเข้า-ออก หรือระบบ CCTV ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการรักษา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ให้ปลอดภัย เป็นระบบ และสอดคล้องกับกฎหมาย เพราะหากปล่อยให้ข้อมูลเหล่านี้รั่วไหลออกไป นอกจากจะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ใช้บริการ ยังนำมาซึ่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นขององค์กร ไปจนถึงถูกคาดโทษจากหน่วยงานที่กำกับดูแลและตรวจสอบ Security Pitch เห็นความสำคัญของความปลอดภัยในทุกด้าน เราจึงพัฒนาแพลตฟอร์ม OneFence ขึ้น เพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวแบบรวมศูนย์ ช่วยให้องค์กรทุกขนาดสามารถสร้างระบบนิเวศด้านความปลอดภัยได้อย่างไร้รอยต่อ…

 3 “มาตรฐานความปลอดภัย” ทางไซเบอร์ ที่สำคัญต่อองค์กรยุคใหม่

3 “มาตรฐานความปลอดภัย” ทางไซเบอร์ ที่สำคัญต่อองค์กรยุคใหม่

หากจะเอ่ยถึง มาตรฐานความปลอดภัย องค์กรส่วนใหญ่มักจะมองว่าความปลอดภัยทางกายภาพเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ และการมีมาตรการความปลอดภัยที่ดีก็จะช่วยให้องค์กรได้รับความเชื่อมั่นจากบุคลากร และลูกค้าต่าง ๆ มากขึ้น ทว่าในปัจจุบันที่โลกทางกายภาพและไซเบอร์ถูกหล่อหลอมเข้าไว้ด้วยกัน องค์กรอาจพบเจอกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ด้วย จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ดี Security Pitch จึงหยิบเอามาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ทุกองค์กรควรจะมี มาฝากกันครับ 1. มาตรฐานความปลอดภัย สารสนเทศ ISO 27001 ISO 27001 เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบบริหารที่เป็นกลางทางเทคโนโลยี และเพื่อเป็นสิ่งการันตีว่า องค์กรของคุณมีมาตรการความปลอดภัยทางข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยมีข้อกำหนดมาตรฐาน ดังนี้ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล การรักษาความลับ การรักษาให้ระบบสารสนเทศของตน และของผู้มีส่วนร่วม มีความครบถ้วนสมบูรณ์ แนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เพียงเท่านั้นมาตรฐานนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบบริหารอื่น ๆ ได้ เช่น ISO 9001…

 3 แนวคิด สร้างมาตรฐาน “ความปลอดภัย” ในองค์กร

3 แนวคิด สร้างมาตรฐาน “ความปลอดภัย” ในองค์กร

เพราะการสร้างองค์กรที่ปลอดภัยให้มีแนวทางที่ดีและถูกต้อง ไม่เพียงช่วยให้พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรทำงานได้ง่าย และรัดกุม หากแต่เมื่อเกิดเหตุ การมีมาตรการด้าน ความปลอดภัย ที่ดียังช่วยให้การรับมือมีประสิทธิภาพมากขึ้น Security Pitch จึงขอแนะนำแนวคิดเบื้องต้นของการสร้างความปลอดภัยในองค์กร เพื่อให้องค์กรที่กำลังวางแผนจะมีมาตรการด้านความปลอดภัยที่ดีได้นำไปใช้ประโยชน์ 1. มีมาตรการ และระบบการป้องกัน ความปลอดภัย ที่รัดกุม ด้วยเพราะในปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ได้นำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องมีการวางระบบป้องกันที่รัดกุม ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันทางกายภาพ หรือความปลอดภัยของเครือข่ายในองค์กร เพราะยิ่งองค์กรมีการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยี ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อการโจมตีของเหล่าผู้คุกคามได้ง่าย ฉะนั้นองค์กรที่ต้องการสร้างความปลอดภัยเพื่อความยั่งยืน จึงควรวางระบบป้องกันความปลอดภัย รวมไปถึงแผนการรับมือด้านความปลอดภัย 2. หมั่นตรวจสอบระบบความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ นอกจากการป้องกันแล้ว การเฝ้าระวังความปลอดภัย หรือ หมั่นตรวจสอบระบบด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ยังช่วยลดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยให้กับองค์กร รวมถึงช่วยให้บุคลากรในองค์กรและลูกค้า เชื่อมั่นในองค์กรมากขึ้น ดังนั้นจึงควรให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องหมั่นตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 3. สร้างการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย สร้างการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อป้องกันเหตุอันตราย…

 เสริมเกราะความปลอดภัย เพื่อ ความยั่งยืนขององค์กร

เสริมเกราะความปลอดภัย เพื่อ ความยั่งยืนขององค์กร

นอกจากการสร้างผลกำไรทางธุรกิจ ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นสร้าง ความยั่งยืนขององค์กร และความเชื่อมั่น ด้วยการเสริมเกราะป้องกันด้านความปลอดภัยที่รัดกุม และได้มาตรฐาน  ความปลอดภัยขององค์กร คืออะไร ? ความปลอดภัยขององค์กร คือ การป้องกัน และลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร ด้วยการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการรับมือ และดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทให้ปลอดภัย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง และปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้องค์กรเกิดความปลอดภัยสูงสุด และสามารถดำเนินงานไปจนบรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ ทำไมความปลอดภัยขององค์กรจึงสำคัญ ? ปัจจุบันประเด็นเรื่องความปลอดภัยขององค์กรถือว่าสำคัญมาก เพราะหากย้อนดูในช่วงเวลาไม่กี่ปีจะพบว่า ผู้คุกคามได้มีการพุ่งเป้าการโจมตีทั้งทางไซเบอร์ และทางกายภาพไปยังองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้น เนื่องจากความเสียหายที่เกิดในองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ สร้างผลกระทบให้กับธุรกิจ และสังคมได้มากกว่า ไม่เพียงเท่านั้น เหล่าผู้คุกคามส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าการมุ่งเป้าการโจมตีมายังองค์กรต่าง…