สร้าง ‘ พื้นที่ปลอดภัย ‘ ในคลินิก-โรงพยาบาล ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดี

พื้นที่ปลอดภัย

หากจะพูดถึงหนึ่งใน พื้นที่ปลอดภัย เชื่อว่าหนึ่งในสถานที่ติดโผน่าจะมีโรงพยาบาลอยู่ด้วย เนื่องจากโรงพยาบาลจำต้องมีมาตรฐานด้านการบริการ หนึ่งในนั้นคือมาตรฐาน HA ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล แต่ด้วยข้อจำกัดหลายอย่างทำให้สถานพยาบาลหลายแห่งมีระบบความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอ จนทำให้เกิดช่องโหว่ และนำไปสู่เหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และหากย้อนกลับไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สถานพยาบาลหลายแห่งต้องประสบกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย อาทิ เหตุการณ์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยรั่วไหลจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือเหตุการณ์กราดยิงในโรงพยาบาลสนาม เมื่อครั้งช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมไปถึงเหตุการณ์ทะเลาวิวาทภายในโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นหลายครั้ง ซึ่งแม้ว่าทางสถานพยาบาลจะออกมาแถลงว่าจะไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีก หรือ จะสอบสวนเพื่อหาตัวผู้กระทำผิด แต่การป้องกันก็เป็นไปได้ยาก

ทั้งนี้สาเหตุสำคัญที่ทำให้ระบบความปลอดภัยของสถานพยาบาลยังไม่รัดกุมเพียงพอส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการที่แต่ละฝ่าย หรือ แต่ละหน่วยงานภายในสถานพยาบาลไม่ได้ทำงานร่วมกันเท่าที่ควร จนทำให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อน กระบวนการทำงานขาดการเชื่อมต่อ และเกิดช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีโจมตีระบบเครือข่ายของสถานพยาบาลได้

แต่ก็ยังไม่สายหากสถานพยาบาลจะสร้าง พื้นที่ปลอดภัย ด้วยระบบการจัดการแบบครบวงจร ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ และจัดเก็บข้อมูลด้านความปลอดภัยได้อย่างรัดกุม ถูกต้องตามกฎหมาย

OneFence แพลตฟอร์มบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ ที่พัฒนาขึ้นโดย Security Pitch เราคือบริษัทเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่มีเป้าหมายในการสร้างระบบนิเวศด้านความปลอดภัยที่ไร้รอยต่อ ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทางกายภาพ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลมารวมเข้าไว้ด้วยกัน ดังนี้

Privacy Management

เครื่องมือช่วยบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบบรวมศูนย์ ช่วยให้องค์กรสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ความยินยอม รวมไปถึงคำร้องจากเจ้าของข้อมูล สร้างภาพความเชื่อมโยงของกระแสข้อมูล หรือ Data Flow ที่ไหลภายในองค์กร ให้ถูกต้องตามกฎหมาย PDPA

Cyber Security

ระบบจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์แบบครบวงจร ช่วยให้องค์กรรวบรวม จัดเก็บไฟล์ Log และข้อมูลด้านความปลอดภัยจากทุกอุปกรณ์ และทุกเครือข่ายในองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับเหตุภัยคุกคาม และแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในองค์กร

Physical Management

ระบบบริหารความปลอดภัยด้านกายภาพแบบครบวงจร เชื่อมต่อและรวบรวมข้อมูลจากระบบที่เกี่ยวกับการป้องกัน ตรวจจับ เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามทางกายภาพได้อย่างทันท่วงที

OneFence ไม่เพียงมีแพลตฟอร์มที่ทำงานด้านความปลอดภัยที่ครบวงจร แต่ยังช่วยร่นระยะเวลาในการทำงาน ลดภาระงานซ้ำซ้อน และช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับมือกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที อย่าปล่อยให้วัวหายแล้วล้อมคอก เพราะเรื่องของความปลอดภัย สูญเสียเพียงครั้งเดียวก็ทำลายองค์กรได้…เชื่อมั่นในความปลอดภัย เชื่อใน OneFence

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ OneFence

Tel. : 081-972-2500
Line : @securitypitch
Email : [email protected]

บทความที่น่าสนใจ