ตลาดความปลอดภัยทางกายภาพ ปี 2028 อาจมีมูลค่าสูงถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญ

บริษัทวิจัยในสหรัฐฯ เผย ตลาดด้าน ความปลอดภัยทางกายภาพ อาจมีมูลค่าสูงแตะ 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2028 และภูมิภาคเอเชียจะเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยทางกายภาพ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลพวงจากสงคราม และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก นอกจากจะกระทบไปถึงเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ สงครามเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้อัตราการเกิดภัยคุกคามในด้านต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือภัยคุกคามทางกายภาพ ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้เองทั่วโลกจึงต่างตื่นตัว มีการพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาป้องกันความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ มากขึ้น ขณะที่การศึกษาล่าสุดยังเปิดเผยว่า ทั่วโลกจะมีการลงทุนกับ ความปลอดภัยทางกายภาพ มากขึ้น จนอาจมีมูลค่าสูงถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2028 และอาจสูงถึง 2.1 ล้านล้านเหรียญในปี 2030

เมื่อต้นเดือนกันยายน 2023 ที่ผ่านมา MarketsandMarkets บริษัทวิจัยด้านการตลาดขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการขยายตัวของมูลค่าตลาดด้านความปลอดภัยทางกายภาพว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2028) ตลาดด้านความปลอดภัยทางกายภาพจะมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น ไปแตะที่ 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ จากที่ในปี 2023 เติบโตขึ้น 1.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (Compound annual growth rate – CAGR) ที่ 4.4% นักวิจัยคาดการณ์ว่า นวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางกายภาพที่จะมีมูลค่าในการเติบโตสูงสุด ได้แก่ นวัตกรรม Physical Access Control System, เทคโนโลยีระบบกล้องวงจรปิด รวมไปถึงระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ เป็นต้น

ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้แนวโน้มการเติบโตของตลาดด้านความปลอดภัยทางกายภาพเพิ่มสูงขึ้น เป็นเพราะอัตราการเกิดการก่อการร้าย และอาชญากรรมต่าง ๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น ซึ่งกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น ระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคม หรือพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ที่หลายครั้งถูกโจมตีจนทำให้เกิดความสูญเสียอย่างร้ายแรง ทั่วโลกจึงหันกลับมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพที่ครอบคลุมทั้งหมด โดยได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างปัญญาประดิษฐ์มาใช้ร่วมกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

งานวิจัยดังกล่าวได้มีการคาดการณ์ว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็นภูมิภาคที่มีเม็ดเงินสะพัดในตลาดด้านความปลอดภัยทางกายภาพมากที่สุด เนื่องจากภาครัฐของประเทศต่าง ๆ ได้หันมาให้ความสำคัญ และทุ่มงบประมาณกับการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพมากขึ้น 

ประกอบกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยังได้เริ่มต้นพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ ซึ่งแนวคิดในการสร้างเมืองอัจฉริยะจำต้องมีการพัฒนานวัตกรรมการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพควบคู่ไปด้วย จุดนี้เองเป็นสาเหตุให้ตลาดความปลอดภัยทางกายภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีมูลค่าการเติบโตที่สูงขึ้น

ขณะที่ภูมิภาคอเมริกาเหนือ มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นตลาดด้านความปลอดภัยทางกายภาพที่มีขนาดใหญ่มากที่สุด เนื่องจากในภูมิภาคนี้มีลักษณะภูมิประเทศที่ซับซ้อน จึงต้องมีการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพกับโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยในการพัฒนาจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่อยู่ในภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม แม้แนวโน้มการเติบโตของตลาดจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็อาจถูกขัดขวางด้วยภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีความกังวลว่าปัญญาประดิษฐ์อาจมีความผิดพลาด เช่น มีการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด หรือมีการวิเคราะห์ที่ให้ผลลัพธ์คลาดเคลื่อนไปจากความจริง

สำหรับในประเทศไทย แนวโน้มการเติบโตด้านความปลอดภัยทางกายภาพก็มีทิศทางบวกด้วยเช่นเดียวกันเห็นได้จากการที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน หันมาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางกายภาพมากขึ้น มีการนำเอานวัตกรรมมาใหม่ ๆ มาบูรณาการร่วมกับการรักษาความปลอดภัยแบบเดิม นอกจากนี้หลายจังหวัด อาทิ กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ อุดรธานี ภูเก็ต ฯลฯ ยังเริ่ม Kick-off โครงการเมืองอัจฉริยะ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของการพัฒนาเมือง

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ “OneFence”
Tel. : 081-972-2500
Line : @securitypitch
Email : [email protected]

บทความที่น่าสนใจ