งานวิจัยเผย Boomer มีความเสี่ยงต่อ ‘ภัยไซเบอร์’ น้อยกว่าคนรุ่นใหม่

ภัยไซเบอร์

งานวิจัยเผย Boomer มีความเสี่ยงต่อ ‘ภัยไซเบอร์’ น้อยกว่าคนรุ่นใหม่ เพราะขยันตั้งพาสเวิร์ดไม่ซ้ำ

หลายคนอาจคิดว่า เรื่องของเทคโนโลยีและความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญมากกว่าคนในยุคก่อน แต่จากการวิจัยล่าสุดกลับพบว่า Boomer หรือ กลุ่มคนที่มีช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลับเป็นกลุ่มคนที่เจอความเสี่ยงต่อภัยไซเบอร์น้อยกว่าคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับเทคโนโลยี

งานวิจัยดังกล่าวถูกรายงานโดย บริษัท Yubico บริษัทผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ยืนยันตัวตนจากประเทศสวีเดน หลังได้มีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ กับอาสาสมัครกว่า 2,000 คน จากทั้งในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับทัศนคติในการปกป้องบัญชีออนไลน​์ ผลที่ได้คือคนที่เกิดและเติบโตในยุคดิจิทัลใส่ใจเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์น้อยกว่าคนในยุค Boomer โดยคนในยุค Boomer มีแนวโน้มในการใช้พาสเวิร์ดซ้ำน้อยที่สุด รองลงมาเป็นคนที่เกิดใน Gen Y, Gen Z และ Gen X ตามลำดับ

ขณะที่เรื่องการการใช้ข้อมูลการเงินบนโลกออนไลน์ ในคนยุค Boomer ไม่ค่อยบันทึกข้อมูลบัตรเครดิต หรือข้อมูลการเงินไว้ในบัญชีออนไลน์มากนัก เมื่อเทียบกับคนที่เกิดในยุคอื่น ๆ ที่มักบันทึกข้อมูลบัตรเครดิต หรือข้อมูลทางการเงินเอาไว้เพื่อสะดวกในการใช้จ่าย ส่วนเรื่องการซื้อของบนเว็บไซต์ออนไลน์ คนในยุค Boomer ก็เป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยหลงเชื่อ หรือซื้อของจากเว็บไซต์ หรือร้านค้าออนไลน์ที่ไม่น่าเชื่อถือมากนัก หากเทียบกับคนในยุคอื่น 

แม้ว่าข้อมูลข้างต้นจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนในยุค Boomer ไม่ค่อยตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดีเท่ากับคนรุ่นใหม่ แต่ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่า Boomer จะเป็นกลุ่มคนที่มีมาตรการความปลอด ภัยไซเบอร์ มากที่สุด เพราะจากงานวิจัยเดียวกัน ซึ่งมุ่งไปที่การศึกษาความตื่นตัวในการใช้การยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน จะพบว่าคนยุค Boomer ไม่ได้มีการใช้วิธีการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอนมากเท่ากับคนรุ่นใหม่ แต่ก็ยังมากกว่าคน Gen Y ที่มีความกระตือรือร้นเรื่องการยืนยันตัวตนในบัญชีออนไลน์น้อยที่สุด

ขณะที่คนในยุค Gen Z มีความเสี่ยงด้านภัยทางไซเบอร์มาก เพราะมักใช้รหัสผ่านที่ซ้ำกัน และมีการบันทึกข้อมูลทางการเงินเอาไว้ในโลกออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการใช้ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าคนในแต่ละยุคมีความเข้าใจในเรื่องของภัย และวิธีรับมือกับภัยทางไซเบอร์ที่แตกต่างกัน

ด้วยเหตุนี้การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ลดความเสี่ยงในการถูกคุกคามจากอาชญากรทางไซเบอร์ จึงควรให้ความรู้กับคนในแต่ละยุคต่างกัน โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างการตระหนักรู้ควรศึกษาให้รอบด้านว่า ควรใช้วิธีใดกับคนแบบใด และควรให้ความรู้อย่างไรกับคนแต่ละกลุ่ม เพื่อให้สิ่งที่ต้องการสื่อสารถูกส่งถึงทุกคนได้มากที่สุด

ไม่เพียงเท่านั้น การวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็ควรมีวิธีรับมือ และเครื่องมือ หรือระบบที่สามารถรองรับได้อย่างครอบคลุมกับคนทุกกลุ่มทุกวัย 

Security Pitch เราเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในด้านการรักษาความปลอดภัยทุกด้าน โดยหนึ่งในนั้นคือความปลอดภัยทางไซเบอร์ เราเข้าใจวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของคนทุกกลุ่มทุกวัย และพยายามพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยให้ทุกคน ทุกระดับของสังคมได้เข้าถึงนวัตกรรมความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านความปลอดภัยที่ไร้รอยต่ออย่างแท้จริง

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://thenextweb.com

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ “OneFence”

Tel. : 081-972-2500

Line : @securitypitch

Email : [email protected]

บทความที่น่าสนใจ