Ransomware วายร้ายไซเบอร์คุกคามองค์กรไทย

Ransomware

แรนซัมแวร์ (Ransomware) หรือที่เรียกว่า มัลแวร์เรียกค่าไถ่ นับเป็นอีกปัญหาใหญ่กระทบความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทั้งต่อองค์กรรัฐ​ และเอกชน เพราะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พบว่ามีกลุ่มแฮ็กเกอร์นำเอาแรนซัมแวร์มาใช้โจมตีองค์กรด้านการศึกษา และสาธารณูปโภคหลักในหลายประเทศ แม้แต่ในประเทศไทยเองก็เคยมีข่าวธุรกิจยักษ์ใหญ่ถูกเรียกค่าไถ่จากแก๊งแรนซัมแวร์ เช่นล่าสุดที่บริษัทด้านเทคโนโลยีของไทยบริษัทหนึ่งถูกโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ ทำให้เว็บไซต์หลายแห่งไม่สามารถเข้าใช้งานได้ นี่เองที่บ่งบอกว่าองค์กรในประเทศไทยก็กำลังตกเป็นเป้าของการถูกโจมตีด้วยแรนซัมแวร์เช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ หลายองค์กรจึงเริ่มตื่นตัวด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มีการออกกฎหมายมารองรับ ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ 

ไม่เพียงเท่านั้นการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยังเป็นอีกประเด็นที่องค์กรต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตาม รวมถึงมีโซลูชันมาช่วยเสริมการทำงานให้กับองค์กร เพราะผู้คุกคามมักใช้ข้อมูลสำคัญที่จัดเก็บ ซึ่งก็รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อต่อรอง ดังนั้นเมื่อเกิดการรั่วไหลของข้อมูล นอกจากความเสียหาย องค์กรต้องทำการจ่ายค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทน ยังรวมถึงความเชื่อมั่นต่อองค์กรด้วย

การเพิ่มขึ้นของปัญหา Ransomware นอกจากทำให้องค์กรต่าง ๆ ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดี สำคัญคือต้องมีระบบบริหารจัดการรับมือในเบื้องต้น สามารถแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบถึงความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยกับระบบ และคอมพิวเตอร์ในองค์กรได้อย่างทันท่วงที เพราะแม้จะเป็นปัญหาเล็ก ๆ แต่ก็อาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายในวงกว้างได้

Security Pitch มองเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างสังคมที่มีความมั่นคง และปลอดภัยทางไซเบอร์ จึงได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม OneFence ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแบบครบวงจรและรวมศูนย์แห่งแรกในประเทศไทย โดยแบ่งแพลตฟอร์มออกเป็น 3 โซลูชัน ได้แก่ Privacy Management, Cybersecurity และ Physical Security เพื่อปกป้อง ดูแล และรับมือความปลอดภัยในด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และความปลอดภัยทางกายภาพตามลำดับ

และในการจัดการกับแรนซัมแวร์ เราก็มีโซลูชัน Cybersecurity ช่วยจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ขององค์กรแบบครบวงจร โดยมีโมดูล Security Information & Event Management (SIEM) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ รองรับการตรวจจับความผิดปกติ และแจ้งเตือนภัยคุกคามแบบอัตโนมัติ ไม่ใช่แค่ภัยจากแรนซัมแวร์ แต่ยังรวมถึงภัยจากอีเมลฟิชชิ่ง และการโจมตีทางไซเบอร์อื่น ๆ เพื่อมาตรฐานการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับองค์กรที่ครอบคลุม

เชื่อมั่นในความปลอดภัย เชื่อมั่นใน OneFence

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel : 02 103 6462, 081-972-2500
Line ID: @onefence-platform
Email: [email protected]

บทความที่น่าสนใจ