สร้างนโยบาย พร้อมประกาศ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วย Policy & Notice Management

policy

การประกาศความเป็นส่วนตัว Privacy Notice และ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต้องประกาศไว้อย่างชัดเจน ถึงรายละเอียดของการจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลขององค์กร รวมถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งถึงจุดประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยระบุเป็น นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งนโยบาย และแนวปฏิบัติขององค์กรในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ เงื่อนไขเกี่ยวกับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการจัดทำประกาศนโยบายการคุ้มครองส่วนบุคคล หรือประกาศความเป็นส่วนตัวที่ถูกต้อง ควรต้องสอดคล้องกับกฎหมาย PDPA ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 • ข้อมูลที่จัดเก็บ
 • วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูล เช่น สถานที่ติดต่อองค์กรหรือบริษัทของผู้เก็บข้อมูล ช่องทางการติดต่อ 
 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สิทธิร้องขอในการลบ การแก้ไข การถอนความยินยอม หรือขอให้โอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง เป็นต้น
 • ระยะเวลาของการจัดเก็บข้อมูล และหลังครบเวลาจัดเก็บแล้ว จะทำการลบทำลายภายในกี่วัน 

อย่างไรก็ตามกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่กำหนดว่า จะต้องมีการประกาศความเป็นส่วนตัว แต่ถ้าหากมีการจัดทำ Privacy Policy แล้วเนื้อหาภายในมีความครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ก็จะถือว่ามีการแจ้งวัตถุประสงค์ ตามมาตรา 23 ของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แล้ว และสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้

Security Pitch เห็นถึงความจำเป็นเกี่ยวกับจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เพื่อให้ทุกองค์กรสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม OneFence ที่ช่วยบริหารจัดการความปลอดภัยแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความปลอดภัยทางกายภาพ และความเป็นส่วนตัว ซึ่งรวบรวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

โดยมีโซลูชัน Privacy Management ช่วยบริหารจัดการความเป็นส่วนตัว ผ่านเครื่องมือ Policy & Notice Management ที่ช่วยให้คุณจัดทำนโยบาย และสร้างประกาศได้ง่าย ๆ เพื่อให้องค์กรของคุณปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA โดยมีฟีเจอร์ที่โดดเด่นดังนี้

 • รองรับการสร้างนโยบาย และประกาศแบบ Step-by-step
 • มีเทมเพลตนโยบายและประกาศที่เป็นมืออาชีพ
 • รองรับขั้นตอนการอนุมัติ 
 • สามารถปรับแต่งเอกสารได้อย่างอิสระ 
 • รองรับการนำเข้านโยบายผ่านเทคโนโลยี OCR
 • สามารถปรับแต่งสีสัน และรูปแบบ รวมถึงโลโก้ได้อย่างอิสระ
 • สามารถเชื่อมต่อกันระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายคุกกี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 • อัปเดต และโฮสต์ติ้งเอกสารทั้งหมดได้ในรูปแบบดิจิทัล
 • สามารถทำงานร่วมกันได้บนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน
 • ควบคุมเวอร์ชันของเอกสารได้
 • สามารถรับสคริปต์ไปใช้งานได้หลากหลายช่องทาง (iFrame, web link, javascript, QR code, print-out)
 • สามารถเผยแพร่เอกสารด้านความปลอดภัย และการปกป้องข้อมูลได้ตามเป้าหมาย
 • ทำงานร่วมกับโมดูลอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น

เชื่อในความปลอดภัย เชื่อมั่นใน OneFence

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ “OneFence”

Tel. : 081-972-2500

Facebook : Security Pitch

Line : @securitypitch

Email : [email protected]