ปัญญาประดิษฐ์ AI ในวงการ Cybersecurity ลดภัยคุกคามได้จริงหรือไม่ ?

ปัญญาประดิษฐ์

ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ทว่าขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น อัตราการเติบโตของภัยคุกคามก็เพิ่มสูงด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ที่เพิ่มสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีความพยายามหาวิธีป้องกันภัยความมั่นคงทางไซเบอร์ หนึ่งในนั้นคือการนำเอา ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบ 

เพราะการโจมตีและการรุกรานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุหลายปัจจัย เพื่อป้องกันและตรวจจับการรุกรานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้มีการนำเอา ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการสแกน วิเคราะห์หาช่องโหว่ในระบบ หรือช่องทางการถูกโจมตี การทดสอบการรั่วไหลของข้อมูล และการป้องกันการเจาะระบบ ไม่เพียงเท่านั้น AI ยังถูกนำมาใช้เพื่อ Monitor การทำงานของบุคลากรในองค์กรว่ามีการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางไซเบอร์หรือไม่ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรสามารถวางมาตรการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ การมีระบบหรือเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ยังจะสามารถช่วยให้องค์กรมีความปลอดภัยมากขึ้นได้ เราจึงขอแนะนำ OneFence แพลตฟอร์มบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแบบรวมศูนย์จาก Security Pitch เรามีโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อย่าง Cybersecurity ระบบจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ ช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์แบบครบวงจร ด้วย 3 โมดูลหลัก ดังนี้

1. Log Management – เครื่องมือบริหารจัดการการจัดเก็บ Log File จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในองค์กร พร้อมหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับเหตุภัยคุกคาม

2. Security Information and Event Management (SIEM) – เครื่องมือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ พร้อมการแจ้งเตือนเพื่อป้องกัน และตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ แจ้งเตือนไปยังผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการกับภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงที

3. Assessment Automation – เครื่องมือประเมินระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและมาตรฐานอุตสาหกรรม

และนี่คืออีกหนึ่งความพยายามที่ Security Pitch ตั้งใจพัฒนา เพื่อสร้างระบบนิเวศความปลอดภัยที่ไร้รอยต่ออย่างแท้จริง

เชื่อในความปลอดภัย เชื่อมั่นใน OneFence

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ “OneFence”
Tel. : 081-972-2500
Line : @securitypitch
Email : [email protected]

บทความที่น่าสนใจ