ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร? สรุปแบบเข้าใจง่าย

ข้อมูลส่วนบุคคล

#PDPAKnowledge | ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร? สรุปแบบเข้าใจง่าย

ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นคำที่ได้ยินบ่อยมากขึ้นหลังจากมีการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา แต่ก็มีหลาย ๆ คนที่ยังไม่ทราบ หรือไม่แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นคืออะไร และมีขอบเขตแค่ไหน OneFence จึงขอนำความหมาย และขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลมาสรุปให้เข้าใจอย่างง่าย ๆ เพื่อให้คุณสามารถได้เรียนรู้ และระมัดระวังการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้น

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 6 ได้นิยามความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ว่า

“ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

โดยข้อมูลส่วนบุคคลในที่นี้ แบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ชื่อ-นามสกุล 
 • ชื่อเล่น
 • เลขประจำตัวประชาชน
 • เลขหนังสือเดินทาง
 • ที่อยู่
 • อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์ 

ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนับรวมเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะในกรณีที่บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลยังมีชีวิตอยู่

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

 • เชื้อชาติ
 • เผ่าพันธุ์
 • ความคิดเห็นทางการเมือง
 • ความเชื่อในลัทธิ
 • ศาสนา หรือปรัชญา

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เป็นข้อมูลที่หากถูกละเมิด หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าของข้อมูลสามารถฟ้องร้อง และเรียกค่าเสียหาย โดยผู้ที่นำไปใช้มีสิทธิ์ได้รับโทษปรับสูงสุดถึง 5 ล้านบาท และจำคุกสูงสุด 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับได้เลยทีเดียว

ข้อมูลที่ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง?

พูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลไปแล้ว ก็ต้องพูดถึงข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนบุคคลกันบ้าง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถเปิดเผยได้ และไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมก่อนนำไปใช้ โดยมีดังนี้

 1. เลขทะเบียนบริษัท
 2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อทางธุรกิจ
 3. ข้อมูลนิรนาม หรือข้อมูลแฝง ที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 4. ข้อมูลผู้ตาย

ได้ทราบถึงขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลกันไปแล้ว ก็คงจะพอช่วยให้หลายคนเกิดความระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล และทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลแบบใดที่ไม่ควรเปิดเผยโดยไม่จำเป็น เพราะข้อมูลบางอย่างแม้จะไม่ใช่ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน แต่หากไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้อย่างคาดไม่ถึง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์
Tel. : 062-263-9368
Facebook : https://fb.me/OneFence.co
Line ID : @onefence-platform
Email : [email protected]