OneFence คืออะไร

หนึ่งเดียวในไทยกับแพลตฟอร์มรวมการจัดการ
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ความปลอดภัยที่เข้าถึงได้ทุกมิติ

แพลตฟอร์มเดียวที่จะทำให้องค์กรบริหารจัดการความปลอดภัยได้ครอบคลุมที่สุด เริ่มตั้งแต่การจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นรากฐานความมั่นคงปลอดภัยในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ หรือ ทางไซเบอร์


ความปลอดภัยที่ดีที่สุดต้องเริ่มจากความเป็นส่วนตัว

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ทุกผลิตภัณฑ์ของ OneFence
ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัย

เครื่องมือช่วยบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบบรวมศูนย์

เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA เรามีโมดูลครบถ้วนตามข้อกำหนดกฎหมาย และแนวปฏิบัติของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ช่วยลดความเสี่ยง สร้างความน่าเชื่อถือด้านการจัดการข้อมูลให้กับองค์กร ดังนี้

01 Policy & Notice Management

สร้างและบริหารประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

02 Cookie Consent Management Popular!

สร้าง ปรับแต่ง และจัดการคุกกี้บนเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย

03 Consent Management Popular!

สร้างเว็บฟอร์ม เพื่อจัดการและรวบรวมความยินยอมจากทุกช่องทาง

04 Data Mapping Popular!

สร้างภาพความเชื่อมโยงของกระแสข้อมูล หรือ Data Flow ที่ไหลภายในองค์กร

05 DSAR Automation

บริหารจัดการ สร้างช่องทางรับคำขอใช้สิทธิตามกฎหมาย

06 Data Breach Management Popular!

แจ้งเหตุ กรณีการรั่วไหล หรือละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมระบบเฝ้าติดตาม


หัวใจของการคุ้มครองข้อมูล
คือการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ


ป้องกันภัยคุกคาม
ที่อาจมองไม่เห็น

ระบบจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ขององค์กรแบบครบวงจร

เมื่อความไม่ปลอดภัยบนโลกออนไลน์เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย และการถูกโจมตีผ่านอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โซลูชันนี้ จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนอง พร้อมช่วยให้องค์กรสามารถจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และอาจก่อความเสียหายมหาศาลให้แก่องค์กร รวมถึงลูกค้าของคุณ และบุคลากรในองค์กร

01 Log Management

รวบรวม จัดเก็บไฟล์ Log และข้อมูลด้านความปลอดภัย พร้อมหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับเหตุภัยคุกคาม

02 Security Information & Event Management (SIEM)

วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ แจ้งเตือนเพื่อป้องกัน และตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์

03 Cyber Threat Intelligence

รวบรวม อัปเดตข้อมูลการข่าวเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันภัย


ป้องกันภัยคุกคาม
ที่อาจมองไม่เห็น

ระบบบริหารความปลอดภัยด้านกายภาพแบบครบวงจร เชื่อมและรวมข้อมูลจากระบบที่เกี่ยวกับการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองภัยคุกคามทางกายภาพไว้ได้ในที่เดียว

ความปลอดภัยทางกายภาพสามารถก่อความเสียหายอันมหาศาลได้ โซลูชันนี้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานแบบรวมศูนย์ เป็นการบริหารจัดการความปลอดภัยทางกายภาพอย่างครบวงจรในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็น ระบบเข้า-ออกอาคาร ระบบกล้องวงจรปิด และนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง และสามารถระงับเหตุ หรือควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสูงสุดในบริเวณพื้นที่ขององค์กร

01 Security Camera Management

บริหารจัดการกล้อง CCTV แบบรวมศูนย์ พร้อมระบบ Video Analytics จาก AI ที่ล้ำสมัย

02 Cloud Access Control

สร้างและบริหารระบบควบคุมการเข้า-ออก ใช้งานง่ายผ่าน Web Browser และ Mobile Application

03 Emergency Response

เชื่อมและจัดการระบบตรวจจับการบุกรุก และระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน SOS รวมถึงเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้


ความปลอดภัยที่ควบคุมได้
ทุกพื้นที่

องค์กรที่ไว้ใจเรา

เพราะความปลอดภัยของคุณ คือสิ่งสำคัญที่สุดของเรา

การรับรองจากมาตรฐานต่าง ๆ

การันตีคุณภาพจากองค์กรชั้นนำด้านการรับรองมาตรฐาน

บทความ

อัพเดทเทรนด์ ความรู้ ข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

Security Pitch จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารความรู้ในด้าน Cyber & Physical Security และอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการของ OneFence รวมถึงจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างเพื่อรับทราบและยินยอมในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเอง