Privacy Management รองรับกฎหมาย PDPA อย่างไร?

Privacy Management คือระบบที่จะช่วยให้การบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานของคุณง่าย และเป็นระบบมากขึ้น ด้วยการออกแบบและพัฒนาให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) อย่างครอบคลุม

ระบบของเราไม่เพียงจะช่วยยกระดับมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ลดความเสี่ยงในการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการกระทำที่อาจขัดต่อกฎหมาย PDPA ของไทย

ทั้งนี้ Privacy Management ของ OneFence ประกอบด้วย 6 โมดูลหลัก 

1. Cookie Consent Management สร้าง ปรับแต่ง และจัดการคุกกี้บนเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย

 • คัดแยกรายการคุกกี้ตามหมวดหมู่ พร้อมตรวจสอบผลการสแกนย้อนหลัง
 • ปรับแต่งคุกกี้แบนเนอร์ และหน้าตั้งค่าความยินยอม
 • บล็อกคุกกี้อัตโนมัติก่อนได้รับความยินยอม 
 • รับสคริปต์ไปใช้งานในหน้าเว็บไซต์ได้ทันที
 • เชื่อมต่อกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายคุกกี้ 
 • เชื่อมต่อกับโมดูลบริหารจัดการความยินยอม

2. Policy & Notice Management สร้างและบริหารประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • มี Wizard ช่วยในการสร้างนโยบายแต่ละประเภท ผ่านเทมเพลตแบบมืออาชีพ
 • ปรับแต่ง ใส่โลโก้องค์กรได้ต้องการ
 • รองรับการอัปเดตนโยบายผ่านระบบดิจิทัล
 • นำนโยบายไปใช้งานได้หลากหลายช่องทาง เช่น iFrame, web link, javascript, QR code,print-out 

3. DSAR Automation บริหารจัดการ สร้างช่องทางรับคําขอใช้สิทธิตามกฎหมาย

 • รองรับการยืนยันตัวตนตามมาตรฐาน e-KYC 
 • สร้างรายงานและแดชบอร์ดอัตโนมัติ 
 • รองรับการขอใช้สิทธิ เพื่อดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 
 • ขอดูประวัติการใช้สิทธิย้อนหลังผ่านหน้า Portal ที่ปรับแต่งได้
 • กำหนดขั้นตอนการทำงานและมอบหมายงานในแต่ละขั้นตอน
 • สามารถนำเว็บฟอร์ม DSAR ไปใช้งานบนเว็บไซต์ได้
 • เชื่อมต่อกับโมดูลอื่น เพื่อบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4. Consent Management สร้างเว็บฟอร์ม เพื่อจัดการและรวบรวมความยินยอมจากทุกช่องทาง

 • รองรับการสร้างฟอร์มขอความยินยอม 
 • รับสคริปต์ไปใช้งานได้หลากหลายช่องทาง ตั้งแต่ Webform, API, SDK, Webhook, File Transfer และ Paper Upload หรือ Voice Recording
 • บันทึกความยินยอมแบบออฟไลน์ได้ 
 • รองรับการจัดการความยินยอมของเจ้าของข้อมูลผ่านหน้า Portal ที่ปรับแต่งได้
 • บันทึก ควบคุมเวอร์ชันแบบฟอร์มขอความยินยอม
 • ตรวจสอบวงจรความยินยอม และดูรายละเอียดย้อนหลัง
 • แจ้งเตือนผลกระทบโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่มีการถอนความยินยอม 

5. Data Mapping (RoPA) สร้างและจัดทำบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร หรือ RoPA พร้อมประเมินความเสี่ยง รวมถึงรองรับการจัดทำภาพความเชื่อมโยงของกระแสข้อมูล หรือ Data Flow

 • รองรับการจัดทำบันทึกกิจกรรมการประมวลผล (RoPA) ผ่านระบบ
 • จัดทำแผนภาพการไหลของข้อมูล
 • รองรับการทำงานของผู้ใช้งานหลายคน
 • ประเมินความเสี่ยงและสร้างมาตรการควบคุม
 • มีระบบจัดการข้อมูล (Master Data)
 • จัดทำคลังข้อมูลได้ (Data Inventory)  

6. Data Breach Management แจ้งเหตุ กรณีการรั่วไหล หรือ ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พร้อม ระบบเฝ้าติดตาม

 • แจ้งเตือนเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูล และปฎิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
 • สร้างเว็บฟอร์มเพื่อรับแจ้งเหตุจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถปรับแต่งได้
 • รับการแจ้งเตือนการละเมิด และการรั่วไหลของข้อมูลที่เกิดขึ้นบนอินเตอร์เน็ต หรือ Dark Web
 • เว็บพอร์ทัลติดตามผลสำหรับเจ้าของข้อมูลหรือผู้รายงาน
 • สร้างแผนการตอบสนองต่อเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านกระบวนการทำงานโดยอัติโนมัติ
 • ตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ย้อนหลัง

จุดเด่นของ Privacy Management จาก OneFence 

 • ใช้งานง่ายผ่านเว็บไซต์​
 • รองรับการเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ 
 • ครอบคลุมตามข้อกำหนดของกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562ฃ
 • อัปเดตเวอรชันระบบตามกฎหมาย

ระบบ Privacy Management เหมาะกับใคร? 

ระบบ Privacy Management จาก OneFence เหมาะกับบริษัท หน่วยงาน หรือ องค์กร ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งต้องการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ “OneFence”

Tel. : 061-462-6414, 02-103-6462
Line : @securitypitch
Email : [email protected]