แอบถ่ายศิลปิน เข้าข่ายผิด PDPA?

#PDPACase | แอบถ่าย-โพสต์ ละเมิดความเป็นส่วนตัวศิลปิน  เข้าข่ายผิด PDPA หรือไม่?

เป็นอีกกรณีที่น่าสนใจ หลังมีการเผยแพร่ข่าว กรณี “แทคยอน” สมาชิกบอยแบนด์ 2PM เข้าไปทวิตตอบกลับชาวเน็ตรายหนึ่ง ถึงการละเมิดความเป็นส่วนตัว และขอให้ลบภาพ หลังเจ้าตัวเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยแบบส่วนตัว และถูกแอบถ่ายภาพขณะอยู่กับกลุ่มเพื่อน และมีผู้นำมาโพสต์ ซึ่งล่าสุดเจ้าของโพสต์ก็ได้ลบ และออกมาขอโทษแล้ว จากกรณีดังกล่าวเป็นที่น่าสังเกตว่า เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับกฎหมาย PDPA หรือไม่?

จากความตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA ระบุว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม  ใช้  หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และแม้ภาพถ่ายจะเข้าข่ายว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล แต่เนื่องจากกฎหมาย PDPA มุ่งที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลของประชาชนที่ไปเก็บไว้ตามหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ให้รั่วไหล และนำไปใช้ทำให้ประชาชนเสียหาย โดยต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน

ดังนั้น ในเรื่องของการโพสต์ แชร์ กรณีนี้จึงอาจไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย PDPA แต่อาจผิดกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิบุคคล หรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย จนเกิดการฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง เนื่องจากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ระบุว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างได้ก็ดี ถือว่าผู้นั้นละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

ทั้งนี้ สิทธิในความเป็นส่วนตัว ก็คือ สิทธิของบุคคลตามหลักขั้นพื้นฐานของกฎหมายที่จะอยู่ตามลำพัง โดยปราศจากการรบกวน หรือ สอดแทรกจากผู้อื่นที่ทำให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญใจ เสียหาย อับอาย หรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ขณะที่ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศ หมายถึง สิทธิที่เจ้าของที่จะควบคุม เปิดเผยข้อมูลของตนเองให้กับผู้อื่น

และแม้ในกรณีนี้เป็นเคสที่เกิดกับชาวต่างชาติ แต่หากผู้ถ่ายภาพ และผู้โพสต์คือคนไทย เมื่อเกิดเหตุฟ้องร้องขึ้น ก็ต้องใช้ประมวลกฎหมายของประเทศไทยเป็นเกณฑ์ในการตัดสินและบังคับใช้

ขอบคุณที่ข้อมูลจาก : k-popseries, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

#สิทธิส่วนบุคคล #TAECYEON #2pm #แทคยอน #PDPA #ข้อมูลส่วนบุคคล #Onefence #PDPAKit #SecurityPitch