สถิติส่งท้ายปี ไทยมีเหตุละเมิด ‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ แล้วกว่า 400 เรื่อง

แม้จะมีข่าวคราว หรือเหตุการณ์ที่ถูกยกขึ้นมาพูดถึงอยู่บ้าง หลังมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากปฏิเสธไม่ได้ว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมยังขาดความเข้าใจ และการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของกฎหมายดังกล่าว ทำให้เกิดเหตุละเมิด “ข้อมูลส่วนบุคคล” ขึ้นจำนวนมาก

ล่าสุด สคส. ได้เปิดเผยสถิติของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุละเมิด ‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งจากการจัดเก็บโดยศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPC Eagle Eye พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 พฤศจิกายน 2566 พบเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลถึง 416 เรื่อง โดยแบ่งเป็นเรื่องที่ได้รับแจ้ง 224 เรื่อง และเรื่องที่ศูนย์เฝ้าระวังตรวจพบ 192 เรื่อง

ข้อมูลส่วนบุคคล

และเมื่อแบ่งเหตุการณ์การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลออกตามประเภทธุรกิจ พบว่า ธุรกิจการเงินและการธนาคาร เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามามากที่สุด รองลงมาเป็นหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ โดยสาเหตุหลักของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเกิดจากข้อมูลรั่วไหล รองลงมาเป็นความผิดพลาดของบุคลากรในองค์กร และ Google Hack

ขณะที่การเฝ้าระวังโดยศูนย์ PDPC Eagle Eye มีการตรวจพบว่า หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมากที่สุด ด้วยวิธีการ Google Hack

ทั้งนี้ จากสถิติเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น สคส. ได้มีการแจ้งไปยังผู้ที่มีหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้ว และได้มีการนำเข้าสู่กระบวนการไต่สวน เพื่อออกคำสั่งทางปกครองต่อไป

ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สูญเปล่า โดยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้เริ่มตื่นตัวเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่หน่วยงานเป็นผู้เก็บรักษามากขึ้น และเมื่อเกิดเหตุขึ้นก็ได้มีการแจ้งเหตุไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งก็ได้มีการทำงานเชิงรุกอย่างแข็งขัน เพื่อรับมือกับเหตุละเมิดและภัยคุกคามที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง

ถึงเวลาแล้วที่องค์กรของคุณต้องเข้มงวดกับการดูแล คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่จะช่วยเสริมเกราะความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล Security Pitch เรายินดีให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบโซลูชันด้านความปลอดภัยของข้อมูล ให้องค์กรของคุณรับมือทุกภัยคุกคามได้อย่างครอบคลุม

ขอบคุณข้อมูลจาก

PDPC

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ “OneFence”

Tel. : 081-972-2500
Line : @securitypitch
Email : [email protected]

บทความที่น่าสนใจ