Ransomware

หน่วยงานไซเบอร์สหรัฐฯ เตรียมออกเครื่องมือเตือนภัย Ransomwarezz356

การโจมตีด้วย Ransomware ที่กำลังเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งยากต่อการป้องกัน กำลังสร้างปัญหาให้กับองค์กรทั่วโลก การโจมตีในลักษณะนี้ยากต่อการป้องกันเนื่องจากเราไม่รู้เลยว่าใครในองค์กร หรือแม้แต่เราเองจะตกเป็นเหยื่อจากการโดนหลอกรูปแบบไหน หรือ โดนโจมตีหลังบ้านตอนไหน  การโจมตีครั้งล่าสุดที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขในสหรัฐฯ […]

Read More
คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

Security Pitch จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารความรู้ในด้าน Cyber & Physical Security และอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการของ OneFence รวมถึงจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างเพื่อรับทราบและยินยอมในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเอง