ตั้งสติก่อนสแกน รับมือ QR Code ดูดเงิน

ตั้งสติก่อนสแกน รับมือ QR Code ดูดเงิน