5 ประเทศ ที่มาตรการความเป็นส่วนตัวดีที่สุด

ความเป็นส่วนตัว

#PDPAKnowledge | พาไปดู 5 อันดับ ประเทศที่ให้ความคุ้มครอง ความเป็นส่วนตัว ของข้อมูลพลเมืองมากที่สุด

จากสถิติภัยคุกคามสิทธิความเป็นส่วนตัวที่ส่งผลต่อคนทั่วโลก หลายรัฐบาลทั่วโลกจึงหันมาให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของพลเมืองในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยวิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการกำจัดผู้ก่อการร้ายทางไซเบอร์ หรือรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงอันตรายต่อข้อมูลส่วนบุคคล แต่ละประเทศจึงต่างออกมาตรการแตกต่างกันไป วันนี้ Security Pitch จะพาไปดู 5 ประเทศที่ให้ความสำคัญกับการมาตรการดูแล ความเป็นส่วนตัว ของข้อมูลประชากร จากการจัดอันดับโดย www.privacyinternational.org กันครับ 

5 ประเทศที่มี ความเป็นส่วนตัว ดีที่สุดในโลก

อันดับที่ 1 – กรีซ 

กรีซเป็นประเทศที่มีการคุ้มครองสิทธิของพลเมือง และยังอนุญาตให้มีการแบ่งปันข้อมูล รวมไปถึงการสกัดกั้นการสื่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐบาล ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติ และเพื่อการสืบสวนคดีอาชญากรรมร้ายแรงเท่านั้น

อันดับที่ 2 – แคนาดา

ประเทศแคนาดา มีการกำหนดการคุ้มครองตามกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PIPEDA) และพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวดิจิทัล 

อันดับที่ 3 – โรมาเนีย

ไม่เพียงติดอันดับต้น ๆ ประเทศที่มีดัชนีความเป็นส่วนตัวของ Privacy Internationals โรมาเนียยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเชื่อมต่อทางดิจิทัลมากที่สุดในยุโรปตะวันออก เพราะกว่า 44% ของชาวโรมาเนียใช้สื่อสังคมออนไลน์ และมีจำนวนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสูงสุดในแถบยุโรปตะวันออก ด้วยความเร็วที่เกิน 100 Mbps จึงต้องได้รับความคุ้มครองจากการล่วงล้ำการสื่อสารส่วนตัวของรัฐบาล 

อันดับที่ 4 – ฮังการี

ฮังการี เป็นอีกประเทศที่มีหน่วยงานซึ่งให้ความสำคัญในการคุ้มครองตามกฎหมายและการบังคับใช้ความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้อยู่อาศัยในฮังการีที่ถูกละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว ถึงขั้นที่ว่า นายจ้างที่ต้องการติดตามประวัติการทำงานลูกจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน จึงจะเริ่มตรวจสอบได้

อันดับที่ 5 – อาร์เจนตินา

อาร์เจนตินา มีประชากรมากกว่า 43 ล้านคน โดยกว่า 79% ของประชากรมีการใช้อินเทอร์เน็ต หนึ่งในจำนวนนั้น มีกว่า 46% ที่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ตโฟน ไม่เพียงเท่านั้น 70% ของชาวอาร์เจนตินายังมีการใช้โซเชียลมีเดีย ทั้งนี้พระราชบัญญัติข่าวกรองปี 2544 ของอาร์เจนตินา ได้มีการกฎหมายห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ข่าวกรองกดขี่สิทธิพลเมือง รับข้อมูลตามเชื้อชาติ ศาสนา หรือการเมือง หรือใช้อิทธิพลที่ไม่เหมาะสมเหนือพลเมืองอาร์เจนตินา ที่สำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของชาวอาร์เจนตินา ยังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลนี้ของรัฐบาล เว้นแต่จะเป็นผลประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติ 

ทั้งนี้การจัดอันดับดังกล่าว มาจากการออกแบบประเมินค่าดัชนี ความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้ในการวัดผล 14 ข้อ ดังนี้

 • Constitutional protection การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
 • Statutory protection ความคุ้มครองตามกฎหมาย
 • Privacy enforcement การบังคับใช้ความเป็นส่วนตัว
 • Identity cards and biometrics บัตรประจำตัวประชาชนและไบโอเมตริกซ์
 • Data-sharing การแบ่งปันข้อมูล
 • Visual surveillance การเฝ้าระวังด้วยภาพ
 • Communication interception การสกัดกั้นการสื่อสาร
 • Workplace monitoring การตรวจสอบสถานที่ทำงาน
 • Government access to data การเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาล
 • Communications data retention การเก็บรักษาข้อมูลการสื่อสาร
 • Surveillance of medical, financial and movement เฝ้าระวังทางการแพทย์ การเงิน และการเคลื่อนไหว
 • Border and trans-border issues ปัญหาชายแดนและข้ามแดน
 • Leadership ความเป็นผู้นำ
 • Democratic safeguards การปกป้องประชาธิปไตย

รัฐบาลของประเทศเหล่านี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศของตนอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสำหรับใครก็ตามที่จะคาดเดาว่า การปกป้องความเป็นส่วนตัวทั่วโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ที่มา : bestvpn.org