เสริม ‘ความปลอดภัย’ เพื่อผู้ป่วย สร้างความเชื่อมั่นเพื่อองค์กร

ความปลอดภัย

ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานพยาบาล เราต่างคาดหวังเรื่อง ความปลอดภัย ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานในการรักษา สุขอนามัย ระบบที่ได้มาตรฐาน และความปลอดภัยทางกายภาพที่สามารถเห็นได้ตั้งแต่ก้าวเข้ามาในโรงพยาบาล รวมไปถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่คาดหวังให้เป็นความลับ

แล้วองค์กรของคุณ มีมาตรการความปลอดภัยเหล่านี้แล้วหรือยัง? 

ความปลอดภัยทางกายภาพ ทางไซเบอร์ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เป็นสิ่งที่สถานพยาบาลต้องให้ความสำคัญ เพราะความเชื่อมั่นขององค์กรเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้ป่วยเข้ามาในสถานพยาบาล โดยควรมีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม ไม่ว่าจะเป็นระบบการเข้า-ออก หรือระบบ CCTV ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการรักษา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ให้ปลอดภัย เป็นระบบ และสอดคล้องกับกฎหมาย เพราะหากปล่อยให้ข้อมูลเหล่านี้รั่วไหลออกไป นอกจากจะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ใช้บริการ ยังนำมาซึ่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นขององค์กร ไปจนถึงถูกคาดโทษจากหน่วยงานที่กำกับดูแลและตรวจสอบ

Security Pitch เห็นความสำคัญของความปลอดภัยในทุกด้าน เราจึงพัฒนาแพลตฟอร์ม OneFence ขึ้น เพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวแบบรวมศูนย์ ช่วยให้องค์กรทุกขนาดสามารถสร้างระบบนิเวศด้านความปลอดภัยได้อย่างไร้รอยต่อ

OneFence ประกอบด้วย เครื่องมือช่วยบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางกายภาพ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยมีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านคอยให้คำแนะนำ 

เราพร้อมช่วยให้สถานพยาบาลทุกแห่งมีระบบความปลอดภัยที่ครอบคลุม และได้มาตรฐานอย่างแท้จริง

เชื่อมั่นในความปลอดภัย เชื่อมั่นใน OneFence

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม OneFence

Tel. : 081-972-2500
Line : @securitypitch
Email : [email protected]

บทความด้าน ‘ความปลอดภัย’ ที่น่าสนใจ