Converged Security

ยกระดับความปลอดภัยในองค์กร ด้วยแนวคิด Converged Securityzz295

จากการคาดการณ์แนวโน้มการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในปีหน้า ของสำนักวิจัยด้านธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก ที่ได้กล่าวถึงแนวคิดการหลอมรวมมิติด้านความปลอดภัย อันสืบเนื่องมาจากความซับซ้อนของภัยคุกคามที่คืบคลานเข้ามาจากหลายมิติ หลายองค์กรที่ต้องการสร้างความปลอดภัยที่แท้จริง จึงเริ่มให้ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย วางแผนปรับระบบการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมในทุกมิติ […]

Read More
ความมั่นคงปลอดภัย

รวมความปลอดภัยให้เป็นหนึ่ง ด้วยแนวคิด Converged Securityzz295

ด้วยข้อจำกัดของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ยังมีไม่มากนัก นับเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้องค์กรหลายแห่ง จำต้องแบ่งฝ่ายการดูแลรักษา ความมั่นคงปลอดภัย ออกเป็นส่วนหรือฝ่ายตามหน้าที่ เช่น การแบ่งหน้าที่การดูแลในส่วนของความปลอดภัยทางกายภาพ และทีมรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อการดูแลที่ทั่วถึง  และแม้องค์กรต่าง […]

Read More
คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

Security Pitch จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารความรู้ในด้าน Cyber & Physical Security และอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการของ OneFence รวมถึงจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างเพื่อรับทราบและยินยอมในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเอง