Microsoft

Microsoft ออกเครื่องมือ เช็ก ID จากใบหน้าzz311

Microsoft ออกฟีเจอร์  Microsoft Entra Verified ID สำหรับตรวจสอบใบหน้า หรือ Face Check […]

Read More
Microsoft

กลยุทธ์เอาชนะแฮ็กเกอร์ฉบับ Microsoftzz311

การตามรอยและจัดการกับแฮ็กเกอร์ถือเป็นเรื่องยาก เพราะกลุ่มคนเหล่านี้ล้วนมีความเชี่ยวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นพิเศษ จนสามารถก่อการโจรกรรมทางไซเบอร์ได้อยู่หลายครั้ง แต่ไม่ใช่กับ Microsoft Microsoft บริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับผลกระทบ แต่ก็มีวิธีในการต่อกรกับกลุ่มอาชญากรไซเบอร์เหล่านี้เช่นกัน โดยล่าสุดบริษัทประกาศว่า สามารถทลายเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ที่มีชื่อว่า […]

Read More
คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

Security Pitch จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารความรู้ในด้าน Cyber & Physical Security และอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการของ OneFence รวมถึงจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างเพื่อรับทราบและยินยอมในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเอง