AI realistic

AI สมจริงเกิน สั่นคลอนระบบยืนยันตัวตน zz320

ระบบการยืนยันตัวตนแบบ KYC ซึ่งย่อมาจาก Know Your Customer หากแปลเป็นภาษาไทยโดยตรง คือ กระบวนการ “ทำความรู้จักลูกค้า” […]

Read More
คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

Security Pitch จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารความรู้ในด้าน Cyber & Physical Security และอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการของ OneFence รวมถึงจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างเพื่อรับทราบและยินยอมในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเอง