“อาชีพ DPO” คืออะไร เกี่ยวข้องกับ “PDPA” อย่างไร

“อาชีพ DPO” คืออะไร เกี่ยวข้องกับ “PDPA” อย่างไร

อีกไม่กี่เดือน จะถึงเวลาประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ใครหลายคนคุ้นเคยในชื่อ PDPA ว่าด้วยเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล และการนำไปใช้ ทำให้หลายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาดูแลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดภายในองค์กร รวมไปถึงกำหนดทิศทางต่าง ๆ ตามที่กฏหมายได้ กำหนดไว้ โดยผู้ที่เรียกตัวเองว่า ‘DPO’ DPO คือใครในองค์กร? DPO ย่อมาจาก Data Protection Officer หมายถึง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นผู้มีหน้าที่สำคัญในการจัดการดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามหลักกฎหมาย PDPA อีกทั้งยังเป็นตำแหน่งที่กฎหมาย PDPA กำหนดให้บางองค์กรที่เข้าเกณฑ์นี้ ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ DPO ขึ้นด้วย องค์กรสามารถใช้ DPO แบบ…