PDPA

ระวัง! รักษ์โลก แต่เผลอทำข้อมูลส่วนตัวผู้อื่นรั่วไหล เสี่ยงค่าปรับสูงถึง 5 ล้านบาท !zz79

#PDPAKnowledge | ระวัง! รักษ์โลก แต่เผลอทำข้อมูลส่วนตัวผู้อื่นรั่วไหล เสี่ยงค่าปรับตามกฎหมาย PDPA สูงถึง 5 ล้านบาท […]

Read More
คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

Security Pitch จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารความรู้ในด้าน Cyber & Physical Security และอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการของ OneFence รวมถึงจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างเพื่อรับทราบและยินยอมในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเอง