เสริมเกราะความปลอดภัย เพื่อ ความยั่งยืนขององค์กร

เสริมเกราะความปลอดภัย เพื่อ ความยั่งยืนขององค์กร

นอกจากการสร้างผลกำไรทางธุรกิจ ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นสร้าง ความยั่งยืนขององค์กร และความเชื่อมั่น ด้วยการเสริมเกราะป้องกันด้านความปลอดภัยที่รัดกุม และได้มาตรฐาน  ความปลอดภัยขององค์กร คืออะไร ? ความปลอดภัยขององค์กร คือ การป้องกัน และลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร ด้วยการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการรับมือ และดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทให้ปลอดภัย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง และปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้องค์กรเกิดความปลอดภัยสูงสุด และสามารถดำเนินงานไปจนบรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ ทำไมความปลอดภัยขององค์กรจึงสำคัญ ? ปัจจุบันประเด็นเรื่องความปลอดภัยขององค์กรถือว่าสำคัญมาก เพราะหากย้อนดูในช่วงเวลาไม่กี่ปีจะพบว่า ผู้คุกคามได้มีการพุ่งเป้าการโจมตีทั้งทางไซเบอร์ และทางกายภาพไปยังองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้น เนื่องจากความเสียหายที่เกิดในองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ สร้างผลกระทบให้กับธุรกิจ และสังคมได้มากกว่า ไม่เพียงเท่านั้น เหล่าผู้คุกคามส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าการมุ่งเป้าการโจมตีมายังองค์กรต่าง…