healthcare

Healthcare ไทย ในวันที่ต้องรับมือภัยไซเบอร์รอบด้านzz277

เรียกว่าเป็นอีกเป้าหมายสำคัญของเหล่าแฮ็กเกอร์ก็ว่าได้ สำหรับกลุ่มธุรกิจ Healthcare หรือสถานพยาบาล ที่ตกเป็นเหยื่อการโจมตีทางไซเบอร์หลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเมื่อเดือนมีนาคม 2566 ที่มีเหตุการณ์ข้อมูลสุขภาพของประชาชนกว่า 55 ล้านคนรั่วไหล […]

Read More
คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

Security Pitch จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารความรู้ในด้าน Cyber & Physical Security และอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการของ OneFence รวมถึงจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างเพื่อรับทราบและยินยอมในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเอง