zero trust

ติดเกราะให้องค์กร ด้วยระบบ Zero Trustzz299

ระบบความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กร ในการปกป้องข้อมูลภายในที่สำคัญ ไม่ให้หลุดออกไปจนเกิดความเสียหายต่อองค์กร ปัจจุบันระบบความปลอดภัยแบบ Zero Trust จึงนิยมถูกนำมาใช้สำหรับการสร้างกรอบความปลอดภัยในองค์กร  แล้ว Zero Trust […]

Read More
Cybersecurity

สรุปให้แล้ว 8 เทรนด์ Cybersecurity ปี 2024zz299

ปัจจุบันการโจมตีทางไซเบอร์ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่เข้ามาจู่โจมในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะบนโลกออนไลน์  ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า การโจมตีทางไซเบอร์อาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกถึง 10.5 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในสิ้นปีนี้  เพราะการโจมตีทางไซเบอร์ที่มากขึ้น การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ( […]

Read More
คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

Security Pitch จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารความรู้ในด้าน Cyber & Physical Security และอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการของ OneFence รวมถึงจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างเพื่อรับทราบและยินยอมในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเอง