PDPA

ย้อนไทม์ไลน์ 7 เดือนหลังประกาศบังคับใช้ กฎหมาย PDPAzz65

#PDPACase | ย้อนไทม์ไลน์ 7 เดือนหลังประกาศบังคับใช้ กฎหมาย PDPA เป็นเวลากว่า 7 เดือนแล้ว […]

Read More

คลอดแล้ว กฎหมายลูก PDPA (4 ฉบับ)zz65

          หลังจากประเทศไทยมีการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเป็นทางการ […]

Read More
คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

Security Pitch จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารความรู้ในด้าน Cyber & Physical Security และอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการของ OneFence รวมถึงจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างเพื่อรับทราบและยินยอมในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเอง