Call Center

ปัญหา Call Center PDPA ช่วยได้จริงหรือzz75

แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ถือเป็นอีกรูปแบบอาชญกรรมทางไซเบอร์ที่สร้างปัญหาให้ประเทศไม่น้อย โดยก่อนหน้านี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เผยสถิติเมื่อปี 2564 พบว่า มีจำนวนโทรศัพท์หลอกลวงจาก Call […]

Read More
คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

Security Pitch จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารความรู้ในด้าน Cyber & Physical Security และอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการของ OneFence รวมถึงจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างเพื่อรับทราบและยินยอมในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเอง