ความเปลี่ยนแปลง หลังบังคับใช้ PDPA ครบ 1 ปี

1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คือวันแรกที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA ถูกบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ถือเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับแรก ครั้งนี้ Security Pitch จะพาทุกท่านไปย้อนรอยกันว่า ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง หลังการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ เรียกได้ว่า 1 ปีที่ผ่านมา เป็นปีที่ท้าทายสำหรับองค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ เพราะนับตั้งแต่มีการบังคับใช้กฎหมาย องค์กรต่าง ๆ ก็ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ โดยเฉพาะองค์กรที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงต้องจัดตั้งคณะทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับนี้ แต่ก็ยังมีบางองค์กรที่ยังมีแนวคิดว่าการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ยังไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น สิ้นเปลืองงบประมาณ หรือยังไม่รู้ว่าฝ่ายใดต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนหนึ่งก็เพราะบุคลากรในองค์กรเองยังขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดการตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ด้วยเหตุนี้องค์กรจำนวนไม่น้อยจึงยังไม่สามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล…

 ย้อนไทม์ไลน์ 7 เดือนหลังประกาศบังคับใช้ กฎหมาย PDPA

ย้อนไทม์ไลน์ 7 เดือนหลังประกาศบังคับใช้ กฎหมาย PDPA

#PDPACase | ย้อนไทม์ไลน์ 7 เดือนหลังประกาศบังคับใช้ กฎหมาย PDPA เป็นเวลากว่า 7 เดือนแล้ว ที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 อันเป็นกฎหมายที่ให้ความสำคัญกับสิทธิส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเกิดการตื่นตัว มีการปรับเปลี่ยนการทำงานในองค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมายมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีการออกกฎหมายลูกมาเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างราบรื่น เราจะมาดูกันว่าตลอดกว่า 7 เดือนที่ผ่านมา การบังคับใช้ กฎหมาย PDPA เป็นอย่างไรบ้าง 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 – บังคับใช้กฎหมาย PDPA  หลังการประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในปี พ.ศ.2562 ให้มีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน ปี 2563 ได้มีการเลื่อนวันบังคับใช้เนื่องจากความไม่พร้อมของหน่วยงาน และสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กระทั่งมีการบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1…