DSAR Automation

บริหารจัดการ สร้างช่องทางรับคำขอใช้สิทธิตามกฎหมาย

ไม่เพียงแค่มีช่องทางขอคำขอใช้สิทธิ์แต่ยังสร้างความเชื่อใจให้แก่ลูกค้า และบุคลากรในองค์กร

  • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการมอบหมายงาน และแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งงาน หรือครบกำหนดระยะเวลา 30 วัน ตามกฎหมาย
  • มีการดำเนินการเข้ารหัสในระดับฐานข้อมูล กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูลเฉพาะผู้มีสิทธิ์ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลออกสู่ภายนอก
  • รองรับการส่งอีเมลไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้ดําเนินการเรียบร้อย เพื่อขอปิดคําร้อง
  • รองรับการนำไปใช้ในรูปแบบ URL Link, iFrame และ API
  • มีช่องทางให้เจ้าของข้อมูลผู้ใช้สิทธิสามารถติดตามสถานะคำร้องได้
  • มี Dashboard แสดงคําร้องทั้งหมด และสถานภาพ โดยสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดแต่ละคําร้องได้

ระบุชุดคลังข้อมูล (Data Inventory) ได้

สามารถระบุชุดคลังข้อมูล (Data Inventory) ที่ใช้ในการกิจกรรมการประมวลผล ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subjects) เช่น ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล (Personally Identifiable Information: PII), ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Legal Basis) เป็นต้น

รองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (e-KYC)

ใช้ขั้นตอนยืนยันผ่าน E-Mail หรือ OTP เป็นอย่างน้อย และสามารถออกหมายเลขคําร้อง เพื่อให้เจ้าของข้อมูลสามารถติดตามสถานภาพการดําเนินงานได้

ปรับเปลี่ยนสถานภาพคําร้องได้

เพิ่มความสะดวกในการติดตามงาน โดยสามารถเปลี่ยนสถานภาพได้เอง หรือ ตั้งค่าระบบให้เปลี่ยนอัตโนมัติหลังจบกระบวนการ

สร้างช่องทางรับคำร้อง

สามารถทำได้ตั้งแต่ออกแบบ สร้างเว็บฟอร์ม (Web Forms) เพื่อเป็นช่องทางรับคำร้อง ขอใช้สิทธิ์จากเจ้าของข้อมูล

กำหนดขั้นตอนการทำงานเองได้

กำหนดกระบวนการทำงานให้เจ้าของข้อมูลมาใช้สิทธิ์ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการที่ PDPA กำหนด

มอบหมายงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง

จัดการทุกคำร้อง พร้อมมอบหมายงานให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และดำเนินการบันทึกผลอย่างเป็นระบบ

บริหารข้อมูลขนาดใหญ่ได้

รองรับการบริหารคําร้องขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 500,000 ราย

เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

มีข้อสงสัย ลองดูตรงนี้ก่อน

คำถามที่พบบ่อย

DSAR Automation คืออะไร และทำงานอย่างไร

เครื่องมือช่วยบริหารจัดการ และสร้างช่องทางรับคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

ระบบรองรับการสร้างเว็บฟอร์มโดยสามารถระบุผู้รับผิดชอบในคำขอนั้นได้หรือไม่?

สามารถทำได้ในขั้นตอนการกำหนดขั้นตอนการทำงานหรือตอนสร้างแบบฟอร์มขึ้นมาใหม่ที่จะสามารถเลือกผู้รับผิดชอบได้เมื่อมีคำขอเข้ามาในระบบ

มีระบบการยืนยันตัวตน เมื่อมีการส่งคำขอเข้ามาในระบบหรือไม่?

เมื่อเจ้าของข้อมูลทำการส่งคำขอแล้ว หากต้องการทำการติดตามสถานะคำขอนั้น ต้องผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าถึงหน้าต่างรายการคำขอบนระบบ

ระบบมีการตรวจสอบและดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรายอื่น ๆ ในการเข้ามาช่วยดำเนินการตามคำขอหรือไม่?

ระบบมีการรองรับให้สามารถดึงบุคคลอื่นเข้ามาช่วยดำเนินการในเอกสารคำขอ พร้อมสามารถมอบหมายงานและติดตามสถานะการทำงานได้

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

Security Pitch จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารความรู้ในด้าน Cyber & Physical Security และอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการของ OneFence รวมถึงจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างเพื่อรับทราบและยินยอมในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเอง