Data Breach Management

บริหารจัดการกรณีเกิดการรั่วไหล หรือ ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

การแจ้งเตือนการละเมิด และการรั่วไหลของข้อมูล

สามารถรับแจ้งเตือนการละเมิด และการรั่วไหลของข้อมูลที่เกิดขึ้นบนโลกอินเตอร์เน็ต หรือ Dark Web เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที

การเฝ้าระวัง และติดตามเหตุการณ์

สามารถเฝ้าระวัง และติดตามเหตุการณ์การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถมอบหมายงานไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้

การสร้างแผนตอบสนอง

สามารถสร้างแผนการตอบสนองได้อย่างรัดกุม และออกแบบแผนตามที่องค์กรต้องการได้

ตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ย้อนหลัง

สามารถตรวจสอบประวัติเหตุการณ์การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลย้อนหลังได้ เพื่อใช้เป็นการอ้างอิงข้อมูล และวางแผนนโยบายองค์กรในอนาคต

เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

มีข้อสงสัย ลองดูตรงนี้ก่อน

คำถามที่พบบ่อย

Policy & Notice Management คืออะไร และทำงานอย่างไร

 เครื่องมือช่วยสร้างประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับองค์กรอย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะสร้างแบบฟอร์ม หรือชุดคำถาม จนนำไปสู่การประกาศใช้จริง ก็สามารถบริหารจัดการทุกอย่างได้ด้วยตนเอง

ระบบมีการรองรับการสร้างนโยบายและประกาศผ่านช่องทางบนระบบหรือไม่

ระบบของเรารองรับการสร้างนโยบาย และประกาศ ผ่านตัวเทมเพลตที่มีให้บนระบบ

องค์กรสามารถนำเข้านโยบายที่องค์กรเคยใช้งานไปแล้วขึ้นสู่ระบบได้หรือไม่

ระบบมีการรองรับได้ทั้ง 2 รูปแบบ คือ การสร้างใหม่ และ การนำเข้านโยบายขึ้นสู่ระบบเพื่อทำให้เป็นรูปแบบดิจิทัล

ตัวนโยบายและประกาศที่สร้างขึ้นบนระบบ สามารถนำไปใช้งานผ่านช่องทางใดได้บ้าง

รองรับการนำไปใช้งานได้ผ่าน Website, API, และ iFrame

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

Security Pitch จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารความรู้ในด้าน Cyber & Physical Security และอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการของ OneFence รวมถึงจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างเพื่อรับทราบและยินยอมในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเอง