เรารวบรวมคำถามที่คุณสงสัย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผลิตภันฑ์ของเรา

Privacy Management คืออะไร

Privacy Management คือระบบที่จะช่วยให้บริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ง่ายขึ้น ด้วยการออกแบบและพัฒนาให้สามารถทำงานสอดคล้องกับข้อกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ทำไมต้องเลือกใช้งาน Privacy Management ของ OneFence

Privacy Management คือเครื่องมือบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีที่สุดในไทย ที่พัฒนาโดยคนไทย 100% นั่นหมายความว่าคุณจะได้รับบริการหลังการขายที่รวดเร็ว สื่อสารกันได้เข้าใจที่สุด หมดกังวลเรื่อง Time Zone หรือ การคุยกับ AI Chat bot เพียงอย่างเดียว! ที่สำคัญยังครอบคลุมตามข้อกำหนดกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 จะเป็นอย่างไร เมื่อใช้งาน Privacy Management 

Privacy Management จะช่วยยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรให้ดีที่สุด อีกทั้งยังลดความเสี่ยงที่อาจขัดต่อข้อกฎหมาย และยังเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า รวมถึงบุคลากรในองค์กรของคุณ ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคตได้

จำเป็นต้องติดตั้งระบบหรือไม่

ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของตนเอง เนื่องจากเป็นการให้บริการบนคลาวด์เต็มรูปแบบ เพียงคุณสามารถสมัครสมาชิก ก็สามารถใช้งานบนแพลตฟอร์ม OneFence ได้เลย

 ฉันจะเริ่มต้นใช้งานได้อย่างไร

ง่ายยิ่งกว่าปลอกกล้วยเข้าปาก! เพียงสมัครใช้งาน แล้วติดต่อเซลล์ของเราเพื่อปลดล็อกการใช้งานตามแพ็กเกจราคาที่คุณเลือก เพียงเท่านี้ก็สามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้แล้ว

รูปแบบสมาชิก และการจ่ายค่าบริการเป็นอย่างไร

 เป็นการจ่ายค่าสมาชิกแบบ Subscription โดยเหมาจ่ายค่าบริการเป็นรายปี ซึ่งจะทำให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการ ไม่ว่าจะเป็น การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการเวอร์ชันล่าสุดเสมอ การอัปเดตระบบเป็นประจำ และการให้ข้อมูลสนับสนุนการทำงานของลูกค้า เป็นต้น

สามารถซื้อแยกโซลูชันได้หรือไม่

ได้เลย! ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องซื้อทุกโซลูชันของ Privacy Management คุณสามารถเลือกเฉพาะเครื่องมือที่ต้องการได้เลย แต่การซื้อหลายตัว จะทำให้คุณสามารถคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไร้รอยต่อ เนื่องจากทุกโซลูชันสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี

ต้องการทราบราคาต้องทำอย่างไร

คุณสามารถติดต่อเซลส์ของเราผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Live Chat, อีเมล sales@securitypitch.com, หรือ โทร. 02-103-6462

 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) คืออะไร และสำคัญอย่างไร

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) เป็นการป้องกันความเสี่ยงของการโจมตีหรือการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตในระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคโนโลยีและมาตรการที่ช่วยป้องกันการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการรักษาความลับ ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูล และความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลนิรนาม หรือผู้ไม่หวังดี

OneFence Cybersecurity คืออะไร

OneFence Cybersecurity คือระบบที่จะช่วยให้บริหารจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ขององค์กรได้ง่ายขึ้น ด้วยการออกแบบและพัฒนาให้สามารถทำงานสอดคล้องกับ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

ทำไมต้องเลือกใช้งาน Cybersecurity ของ OneFence

OneFence Cybersecurity คือเครื่องมือบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ที่ดีที่สุดในไทย ที่พัฒนาโดยคนไทย 100% นั่นหมายความว่าคุณจะได้รับบริการหลังการขายที่รวดเร็ว สื่อสารกันได้เข้าใจที่สุด หมดกังวลเรื่อง Time Zone หรือ การคุยกับ AI Chat bot เพียงอย่างเดียว! ที่สำคัญยังช่วยจัดการการเก็บรวบรวมไฟล์ Log และข้อมูลด้านความปลอดภัย พร้อมหาความสัมพันธ์ของเหตุภัยคุกคามจากข้อมูลที่ถูกส่งเข้ามาในระบบ รวมถึงระบบตรวจหา วิเคราะห์ และตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านความปลอดภัยก่อนที่จะเป็นอันตรายต่อการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น

 จำเป็นต้องติดตั้งระบบหรือไม่

 ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของตนเอง เนื่องจากเป็นการให้บริการบนคลาวด์เต็มรูปแบบ เพียงคุณสามารถสมัครสมาชิก ก็สามารถใช้งานบนแพลตฟอร์ม OneFence ได้เลย

 ฉันจะเริ่มต้นใช้งานได้อย่างไร

ง่ายสุด ๆ ! เพียงสมัครใช้งาน แล้วติดต่อเซลล์ของเราเพื่อปลดล็อกการใช้งานตามแพ็กเกจราคาที่คุณเลือก เพียงเท่านี้ก็สามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้แล้ว

 รูปแบบสมาชิก และการจ่ายค่าบริการเป็นอย่างไร

เป็นการจ่ายค่าสมาชิกแบบ Subscription โดยเหมาจ่ายค่าบริการเป็นรายปี ซึ่งจะทำให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการ ไม่ว่าจะเป็น การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ หรือบริการเวอร์ชันล่าสุดเสมอ การอัปเดตระบบเป็นประจำ และการให้ข้อมูลสนับสนุนการทำงานของลูกค้า เป็นต้น

 สามารถซื้อแยกโซลูชันได้หรือไม่

 ได้เลย! ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องซื้อทุกโซลูชันของ Cybersecurity คุณสามารถเลือกเฉพาะเครื่องมือที่ต้องการได้เลย แต่การซื้อหลายตัว จะทำให้คุณสามารถคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไร้รอยต่อ เนื่องจากทุกโซลูชันสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี

ต้องการทราบราคาต้องทำอย่างไร

คุณสามารถติดต่อเซลล์ของเราผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Live Chat, อีเมล sales@securitypitch.com, หรือ โทร. 02-103-6462

ความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security) คืออะไร และสำคัญอย่างไร

ความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security) เป็นการป้องกันความเสี่ยงของอันตรายหรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลหรือทรัพย์สิน โดยใช้มาตรการหรือเทคโนโลยีที่ช่วยลดความเสี่ยงให้เท่าที่เป็นไปได้ ซึ่งอาจหมายถึง กำแพง/สิ่งกีดขวาง (Physical Fence) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV), อุปกรณ์/ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System), ระบบป้องกันและแจ้งเตือนการบุกรุก (Intrusion Detection and Alarm System), ระบบแสงสว่าง (Lighting System) หรือ ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย (Security Surveillance Center)

OneFence Physical Security คืออะไร

OneFence Physical Security คือระบบที่จะช่วยให้จัดการความเสี่ยงทางกายภาพขององค์กรได้ง่ายขึ้น โดยผ่านการออกแบบและพัฒนาให้เป็นระบบที่สามารถบริหารความปลอดภัยทางกายภาพได้แบบครบวงจร เชื่อมและรวมข้อมูลจากระบบที่เกี่ยวกับการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองภัยคุกคามทางกายภาพไว้ได้ในที่เดียว

ทำไมต้องเลือกใช้งาน OneFence Physical Security

 OneFence Physical Security คือเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical Security) ขององค์กรที่ดีที่สุดในไทย ที่พัฒนาโดยคนไทย 100% นั่นหมายความว่าคุณจะได้รับบริการหลังการขายที่รวดเร็ว สื่อสารกันได้เข้าใจที่สุด หมดกังวลเรื่อง Time Zone หรือ การคุยกับ AI Chat bot เพียงอย่างเดียว! ที่สำคัญยังช่วยจัดการ CCTV แบบรวมศูนย์ พร้อมระบบ Video Analytics จาก AI ที่ล้ำสมัย รวมถึงสามารถตรวจจับการบุกรุก และระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน SOS รวมถึงเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้ เป็นต้น

 ต้องการทราบราคาต้องทำอย่างไร

คุณสามารถติดต่อเซลล์ของเราผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Live Chat, อีเมล sales@securitypitch.com, หรือ โทร. 02-103-6462

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ

พร้อมพูดคุยและให้คำปรึกษา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเรา

Security Pitch จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารความรู้ในด้าน Cyber & Physical Security และอัปเดตข้อมูลสินค้าและบริการของ OneFence รวมถึงจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารทางการตลาด กรุณาทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่างเพื่อรับทราบและยินยอมในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณเอง