โซลูชั่น

PDPA Kit

Policy & Notice Management

สร้างนโยบายและประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับองค์กรของคุณผ่านเทมเพลตอย่างมืออาชีพ ซึ่งสามารถเผยแพร่นโยบายนั้นถึงทุกคนภายในองค์กร รวมไปถึงการประเมินความรู้ความเข้าใจได้ในที่เดียว

Policy Generator

Policy Generator & Control

1. สร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวผ่านเทมเพลตที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับองค์กร 2.สามารถดึงให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างนโยบายหรือประกาศ สามารถกำหนดกระบวนการในการตรวจสอบและประกาศใช้นโยบาย 3.ควบคุมเวอร์ชั่น และประวัติการประกาศใช้นโยบายในองค์กรอย่างเป็นแบบในที่เดียว

Policy Generator

Awareness

Awareness

1.สามารถเผยแพร่นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปยังพนักงานทุกคนภายในองค์กร 2.จัดทำแบบทดสอบวัดผลสำหรับประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย เพื่อสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบร่วมกันในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้พนักงานทุกคน

Awareness

จัดการได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน

01
sassico-working-process-image

สร้าง และ ปรับแต่ง

02
sassico-working-process-image

เพิ่มผู้เกี่ยวข้อง

03
sassico-working-process-image

เผยแพร่

04
sassico-working-process-image

สร้างแบบประเมิน

สอดคล้องตามกฎหมาย PDPA ด้านใดบ้าง?