โซลูชั่น

PDPA Kit

Cookie Consent Management

สร้างความน่าเชื่อถือให้เว็บไซต์ของคุณด้วยตัวสร้างคุกกี้แบนเนอร์ และระบบจัดการคุกกี้บนเว็บไซต์แบบมืออาชีพ ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

Cookies

Cookie Scanner

ค้นหารายการคุกกี้ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ เพื่อนำมาแสดงผลและวิเคราะห์ ทำให้สามารถบริหารจัดการคุกกี้ได้โดยง่าย

Cookies

Scan Report

Summarized Cookie Categories

หน้าต่างสรุปแยกรายการประเภทคุกกี้ที่อยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งได้แก่ คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookie) คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ (Performance Cookies) และคุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing Cookies) ตามแนวทางของ ICO UK เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการความยินยอมการใช้คุกกี้จากผู้ใช้งานเว็บไซต์

Scan Report

Consent Banner

Customizable Cookie Banners

สร้างความน่าเชื่อถือให้เว็บไซต์ของคุณด้วยตัวสร้างคุกกี้แบนเนอร์ และระบบจัดการคุกกี้บนเว็บไซต์แบบมืออาชีพในแบบที่คุณต้องการ และถูกต้องตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

Consent Banner

Dashboard

Consent Dashboard

หน้าต่างแสดงผลสรุปรวมในรูปแบบแดชบอร์ด เพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์จำนวนและประเภทการให้ความยินยอมผ่านคุกกี้แบนเนอร์บนเว็บไซต์ทั้งหมดของท่าน ได้อย่างง่าย สะดวกและรวดเร็วในที่เดียว

Dashboard

4 ฟังก์ชัน ช่วยจัดการอย่างเป็นระบบ

สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย

01
sassico-working-process-image

ค้นหาคุกกี้ที่มี บนเว็บไซต์ของเรา

02
sassico-working-process-image

แยกประเภท และจัดหมวดหมู่

03
sassico-working-process-image

ปรับแต่งแบนเนอร์ ในแบบที่ต้องการ

04
sassico-working-process-image

สรุปจำนวนการกด ยอมรับคุกกี้

คุณสมบัติที่ตอบโจทย์

ทั้งองค์กรและผู้เข้าชมเว็บไซต์

1. ปรับแต่งแบนเนอร์คุกกี้ได้อย่างอิสระ สามารถอัปโหลดโลโก้และปรับสีให้สอดคล้องกับองค์กร

2. รองรับกระแสนิยมด้วย “แบนเนอร์พิเศษ” ในวันสำคัญและเทศกาลของไทยและสากล

3. ระบบบล็อกคุกกี้อัตโนมัติ ก่อนที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะกดปุ่มให้ความยินยอม

4. แสดงข้อมูลคุกกี้บนเว็บไซต์ ให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ทราบอย่างละเอียด

5. ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะสามารถปรับเปลี่ยน หรือถอนความยินยอมได้อย่างง่ายดาย

สอดคล้องตามกฎหมาย PDPA ด้านใดบ้าง?