สวัสดิการ

สวัสดิการที่คุณจะได้

กาแฟฟรี

ข้าวกลางวันฟรี

วันหยุดนักขัตฤกษ์

วันลาพักร้อน

ประกันสังคม

ประกันกลุ่ม

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง ที่เปิดรับสมัคร