เราคือใคร

หากจะกล่าวถึงนิยามของ OneFence เราอยากให้คุณลองจินตนาการถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้กับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นอันตรายรอบตัว ทั้งด้านกายภาพ และทางโลกไซเบอร์ โดย OneFence เราทำหน้าที่เสมือนรั้วที่จะช่วยป้องกันให้คุณเผชิญกับความเสี่ยง หรือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งกับตัวบุคคล ธุรกิจ หรือองค์กรของคุณให้น้อยที่สุด 

 

 OneFence จึงถูกพัฒนาขึ้นจากความต้องการสร้างระบบความปลอดภัยรวมศูนย์ โดยการออกแบบเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ ที่ช่วยในการบริหารจัดการอย่างครบเครื่อง เพื่อความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ภายใต้การพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งาน

โดยบริษัท ซีเคียวริตี้ พิทช์ เราตั้งเป้านำพาคนไทย และซอฟต์แวร์ไทย ก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดทางเทคโนโลยี สู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืน และเท่าเทียม

ติดต่อเรา

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อเรา